Himmelblå lungeurt

Himmelblå lungeurt (Pulmonaria angustifolia) er en 15-30 cm høj urt, der i Danmark vokser på tørre skrænter et enkelt sted på Sjælland.

Himmelblå lungeurt

Truet (DKRL)[1]
Videnskabelig klassifikation
RigePlantae (Planter)
DivisionMagnoliophyta (Dækfrøede planter)
KlasseMagnoliopsida (Tokimbladede)
OrdenBoraginales (Rublad-ordenen)
FamilieBoraginaceae (Rublad-familien)
SlægtPulmonaria (Lungeurt)
ArtP. angustifolia
Videnskabeligt artsnavn
Pulmonaria angustifolia
L.
Hjælp til læsning af taksobokse

Beskrivelse

redigér

Himmelblå lungeurt er en flerårig urt med en opstigende vækst. Stænglerne er blødhårede og runde i tværsnit. Bladene i den grundstillede roset er lancetformede med en nedløbende bladplade, mens de spredtstillede stængelblade er elliptiske. Alle er tæt behårede og har hel rand. Oversiden er lyst grågrøn, mens undersiden er en del lysere.

Blomstringen sker i april-maj, hvor blomsterne sidder i små, endestillede stande. De enkelte blomster er 5-tallige, tragtformede og lyseblå. Frugterne er glatte delfrugter.

Rodnettet består af en krybende jordstængel og trævlede rødder.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,25 x 0,25 m (25 x 25 cm/år).

Voksested

redigér
Indikatorværdier
Himmelblå lungeurt
L = 5 T = 7 K = 4 F = 5 R = 6 N = 3

Arten er hjemmehørende i det centrale og sydøstlige Europa med spredte forekomster i Italien, Frankrig, Sverige og Danmark. Den er knyttet til lysåbne voksesteder med lav vegetation på tør bund.

Himmelblå lungeurt findes kun vildtvoksende ét enkelt sted i Danmark, i Hornsherred på Sjælland. Den er opført som akut truet på den danske rødliste siden 1997[2].[3]

På det eneste voksested i Danmark er jorden kalkrig og tør, og området bliver plejet som et overdrev med lav plantevækst. Her findes den sammen med bl.a. engtroldurt, europæisk engblomme, knoldet mjødurt, kødfarvet gøgeurt, liden frøstjerne, nikkende kobjælde, skovkløver, storblomstret brunelle og strandkvan.[4]

 Søsterprojekter med yderligere information:
  1. ^ Wind, P. (2019), "Karplanter", i Moeslund, J.E. m.fl. (red.), Den danske Rødliste 2019, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hentet 31. juli 2021
  2. ^ "Skov og Naturstyrelsen: himmelblå lungeurt". Arkiveret fra originalen 13. august 2013. Hentet 5. marts 2013.
  3. ^ Himmelblå lungeurt på den danske rødliste 2019, bios.au.dk hentet 1. august 2021
  4. ^ Miljøministeriet: Vand- og naturplaner. 244 Kyndbykyst
  • Signe Frederiksen et al., Dansk flora, 2. udgave, Gyldendal 2012. ISBN 8702112191.

Eksterne henvisninger

redigér