Historiekanon

Historiekanon er betegnelsen for en liste indeholdende 29 punkter der, efter forslag af undervisningsminister Bertel Haarder i juni 2006 blev udarbejdet af "Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen". Listens punkter indeholder emner, der er obligatoriske for eleverne i folkeskolens historieundervisning.

Kanonens 29 punkterRediger

Kritik af historiekanonenRediger

En række historikere har kritiseret kanonlisten. Kritikken går blandt andet på at listen indeholder væsentlige mangler, såsom f.eks. udeladelsen af holocaust og den russiske revolution. Desuden har historikeren Bernard Eric Jensen udtalt, at historiekanonen bærer præg af politisk retning, eftersom at der ingen steder markeres, at Danmark er blevet et samfund, der kan betegnes som et flerkulturelt samfund, og at der i stedet for at fremhæve Danmarks indtræden i EF i 1973 vælges energikrisen samme år."[1].

I en kronik i dagbladet Politiken 8. november 2008 kritiserer lektor i historie Søren Rønhede desuden listens faglighed. Han fremkommer med flere eksempler, blandt andet at stavnsbåndet ikke blev ophævet i 1788, at Nordslesvigs forening med Danmark i 1920 ikke var en genforening og at Samarbejdspolitikken ikke blev ophævet 29. august 1943[2].

HenvisningerRediger

Ekstern henvisningRediger