Hjælp:Henvisninger til andre sprog

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Henvisninger til andre sprog er henvisninger fra en side i en Wikipedia på et sprog til tilsvarende sider i Wikipediaer på andre sprog. I Wikipedia-jargon kaldes disse sproghenvisninger også nogle gange "interwiki-henvisninger" eller blot "iw".

Alle artikler som findes på mere end ét sprog, bør have henvisninger til de andre sprog. Henvisningerne findes i et særligt afsnit på siden som for de fleste brugere er placeret til højre for titlen under en overskift som angiver antallet af sprog. Det var tidligere i venstre margin under overskriften "Andre sprog", men placeringen afhænger af den enkeltes brugers indstillinger. Derforuden kan der laves henvisninger til artikler i andre Wikipediaer direkte i en artikels tekst, men det bruges kun sjældent.

Listen med sproghenvisninger redigér

Listen med henvisninger til tilsvarende artikler på andre sprog kan komme fra to forskellige kilder. Dels indeholder projektet Wikidata en database over hvilke artikler på forskellige Wikipediaer som er om samme emne, og som derfor alle skal henvise til hinanden. Og dels kan hver enkelt artikel have lokale henvisninger til andre sprog. Hvis en artikel har en lokal henvisning til et andet sprog, vil denne henvisning overtrumfe hvad der står i Wikidata.

Sproghenvisninger fra Wikidata redigér

Hvis en artikel er forbundet til et emne på Wikidata, vil der er være et menupunkt som hedder "Wikidata-element" i artiklens højre sidemenu (kan variere afhængigt hvilket skin man bruger). Menupunktet kan bruges til at komme til pågældende Wikidata-emne og redigere det, og man kan for eksempel også se hvilke Wikipediaer som har artikler om emnet. Disse vil der automatisk laves sproglinks til.

Hvis artiklen endnu har ikke et Wikidata-emne, kan man på Wikidata søge efter et relevant emne, og ved at redigere emnet tilknytte den danske artikel til det. Gør kun dette hvis Wikidata-emnet dækker det samme som Wikipedia-artiklen. Hvis emnet er bredere (dvs. omfatter mere) eller smallere (dvs. omfatter mindre) eller på anden måde har et forskelligt indhold, bør artiklen ikke tilknyttes det fundne emne.

Hvis man kender en artikel på en anden Wikipedia om samme emne som den danske artikel, kan man også bruge menupunktet "Tilføj sproghenvisninger" i Wikipedia-artiklens højre sidemenu. Man klikker på linket, angiver et sprog og artikelnavnet på pågældende sprog. Hvis Wikipedia-artiklen på det andet sprog, allerede er tilknyttet Wikidata, vil den danske artikel blive tilknyttet samme Wikidata-emne. Hvis Wikipedia-artiklen på det andet sprog ikke var på Wikidata i forvejen, vil der automatisk blive oprettet et nyt Wikidata-emne med begge Wikipedia-artikler tilknyttet. I disse tilfælde kan det være fordelagtigt efterfølgende at gå til Wikidata og redigere det nye emne ved at tilføje relevante udsagn. Det samme gælder i øvrigt også for eksisterende emner, hvor i det mindste dansk etiket og beskrivelse tit mangler.

Wikidata er ikke svær at bruge. De nærmere detaljer om hvordan man søger, opretter og redigerer emner på Wikidata kan ses i Brugsvejledningen på Wikidata. Vær opmærksom på at det i skrivende stund kun er de mest basale vejledninger på Wikidata som er oversat til dansk. Mange vil ikke få brug for mere, men alle er meget velkomne til at hjælpe med at oversætte de mere avancerede ting - Wikidata er selvfølgelig en wiki, også på det punkt.

Lokalt indsatte henvisninger redigér

De fleste lokale henvisninger til andre sprog direkte i en Wikipedia-artikel stammer fra tiden før Wikidata blev lavet. De er besværlige at vedligeholde fordi man selv skal opdage hvis en artikel i anden Wikipedia som der henvises til med en lokal henvisning, ændrer navn eller bliver slettet. De gamle henvisninger er (pr. april 2013) ved at blive flyttet til Wikidata af botter.

De lokale henvisninger er stadig relevante i visse tilfælde. De kan for eksempel bruges hvis man vil henvise til et bestemt afsnit i en samlet artikel om flere forskellige beslægtede emner, som her har selvstændige artikler. Wikidatahenvisninger kan kun være til hele artikler.

Hvis en bruger ønsker at have henvisninger mellem sine brugersider på forskellige Wikipediaer, er det også nødvendigt at bruge lokalt indsatte henvisninger fordi brugersider ikke regnes som notable emner på Wikidata.

Lokale henvisninger til andre sprog har formen:

[[sprogkode:Titel]]

hvor sprogkoden er 2-bogstavkoden for sproget i ISO 639-1. Engelsk er "en", tysk er "de" (for Deutsch), norsk er "no", svensk er "sv" osv. Enkelte Wikipediaer har dog koder med 3 eller flere bogstaver. Der er en liste med alle Wikipediaer og deres koder på Meta.

Bemærk at lokale henvisninger til andre sprog, uanset placeringen af henvisningen, ikke vises i den normale artikeltekst, men kun i det specielle felt til disse henvisninger. Henvisningerne kunne derfor i princippet anbringes hvor som helst i en artikel Men konventionen for den danske Wikipedia siger at de skal placeres nederst i artikelteksten, så de ikke generer nybegyndere og andre skribenter alt for meget når man redigerer i resten af artiklen. Ved at placere koderne nederst, får de heller ikke en så fremtrædende placering i søgemaskiner som for eksempel Google.

En Wikipedia kan ikke henvise til sig selv med en sprogkode. Således vil henvisninger med "[[da:Titel]]" ikke fungere her i den danske Wikipedia.

Sproghenvisninger som vises inde i artikelteksten redigér

Man kan godt lave henvisninger til artikler i Wikipediaer på andre sprog som er indeholdt i den løbende tekst på samme måde som normale wiki-henvisninger til andre artikler. Men det undgås normalt fordi det regnes for forvirrende for læserne hvis en henvisning uventet fører dem væk fra den Wikipedia som de aktuelt læser i. Derfor skal sådanne henvisninger kun laves undtagelsesvist hvis der er en særlig grund til det, og med en passende advarsel til læserne.

De har samme form som almindelige sproghenvisninger, bortset fra de starter med et kolon:

[[:sprogkode:Titel]]

Man kan også - ligesom ved almindelig henvisninger - udstyre dem med et alternativt navn:

[[:sprogkode:Titel|Navnet som vises]]

I stedet for sådanne interwiki-henvisninger i artikelteksten anbefales det at bruge en af skabelonerne {{Ill}} eller {{Illsup}} hvis en dansk artikel om et emne endnu ikke er skrevet. De vil lave et almindeligt rødt link efterfulgt af en sproghenvisning i en parentes med sprogkoden som linktekst. Forskellen på de to, er at ved brug af {{Illsup}} er parentesen hævet.

Sproghenvisninger på diskussionssider vises altid i selve sideteksten selvom man ikke begynder med et indledende kolon.

Henvisninger til sider som ikke er artikler redigér

Ved henvisninger til sider som ikke er artikler, skal sidens navnerum medtages i henvisningen ligesom ved almindelige wikihenvisninger. Man kan både bruge navnerummets lokale navn i den Wikipedia man henviser til, og det engelske navn for navnerummet. Således kan for eksempel en henvisning til en brugerside i tyske Wikipedia se sådan her ud:

[[:de:User:EnTyskBruger]] eller
[[:de:Benutzer:EnTyskBruger]]

Eller til den svenske kategori for Århus:

[[:sv:Category:Århus]] eller
[[:sv:Kategori:Århus]]

Når man ikke skal lave sproghenvisninger redigér

Selv om henvisninger til andre sprog er en fordel i mange sammenhænge, er der nogle tilfælde, hvor det ikke skal benyttes:

  • Hvis en artikel er en oversættelse fra et andet sprog, skal originalen ikke angives i afsnittet Kilder. Skriv i stedet i beskrivelsesfeltet, når du opretter artiklen, hvilket sprog der oversattes fra. Evt. kan den specifikke version af originalartiklen ligeledes nævnes, men det er mindre vigtigt.
  • Selv om en artikel på et andet sprog er særlig god, skal den ikke nævnes i afsnittet Eksterne henvisninger. For dels henvises der jo netop allerede til den i søjlen til venstre. Og dels vil en lille figur ved det pågældende sprog angive, hvis brugerne på det pågældende sprog selv synes at artiklen vitterligt er særlig god eller fremragende.
  • Dansk er ikke noget stort sprog, hvorfor dansk Wikipedia godt kan halte lidt med at få dækket nogle områder. Men lad være med at udfylde hullerne ved at oprette artikler alene med det formål at henvise til andre sprog. For dels må læserne med rette kunne forvente at finde artikler på dansk på dansk Wikipedia - ellers kunne de jo lige så godt gå til de andre sprog med det samme. Og dels har f.eks. engelsk Wikipedia ca. 25 gange så mange artikler som dansk, hvorfor siderne i dansk Wikipedia potentielt kunne ende med at bestå af 95 % henvisninger. Noget der næppe vil være til gavn for ret mange.

Tilføj ekstra henvisninger til andre sprog redigér

I meget sjældne tilfælde er henvisningen til wikidata ikke entydig og det kan være hjælpsomt med flere henvisninger. Her kan skabelon {{Interwiki extra}} bruges til at tilføje flere henvisninger til sprog fra et andet wikidata-emne. Fx hvis det andet emne indeholder flere relevante henvisninger, som det primære og mest relevante wikidata-emne ikke har. De sider, som bruger den skabelon/modul, kommer i sporingskategori Kategori:Modul:Interwiki extra: Yderligere interwiki henvisninger