Hjælp:Redigeringskonflikt

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.
Genveje:
WP:RK
WP:KONFLIKT

På Wikipedia opstår en redigeringskonflikt, når flere brugere redigerer en side samtidig. Dette er specielt et problem på sider med stor aktivitet. Det kan ske på alle slags sider, herunder artikler, diskussionssider og projektsider som f.eks. Wikipedia:Landsbybrønden.

Eksempel på, hvordan redigeringskonflikter opstår

redigér

Redigeringskonflikter kan illustreres ved et eksempel: To brugere, Søren og Mette, begynder begge at redigere version nr. 20 af en artikel. Søren bliver først færdig og gemmer version nr. 21. Lidt senere forsøger Mette at gemme sin rettede version, men wiki-programmet kan se, at der er tale om ændringer af den nu forrige version nr. 20, og hvis Mettes rettelser accepteres, vil det betyde, at Sørens rettelser ville blive overskrevet.

Hvis de to brugere har redigeret i forskellige afsnit på siden, vil wiki-programmet forsøge automatisk at løse konflikten. Det sker ved, at programmet finder ændringerne mellem version 20 og Mettes nye version og prøver at gennemføre de samme ændringer på version 21. Hvis det lykkes uden problemer, vil den ændrede version 21 automatisk blive gemt som en ny version 22 af siden, i stedet for den side, som Mette oprindeligt forsøgte at gemme.

Manuel løsning af redigeringskonflikter

redigér

Men redigeringskonflikter kan ikke løses automatisk, hvis ændringerne er samme sted på siden eller meget tæt på hinanden. I så fald får brugeren, som forsøger at gemme ændringer til en ældre udgave af en side, en fejlmeddelelse om, at gemningen af siden er mislykket på grund af en redigeringskonflikt. Fejlmeddelelsen indeholder både den tekst, som er forsøgt gemt, og den nye version af siden, som den er i konflikt med. Brugeren skal nu forsøge at løse konflikten manuelt. Det er ikke acceptabelt bevidst blot at overskrive andres ændringer, men det kan i nogle tilfælde være lettest at gemme sin egen nye version først, og så bagefter genindføre ændringerne fra den først gemte version ved at studere forskellene mellem de to foregående versioner i sidehistorikken. I sådanne tilfælde bør man forklare i redigeringsopsummeringen, at der er sket en redigeringkonflikt.

Diskussionssider

redigér

På diskussionssider vil konflikter normalt opstå, fordi flere forskellige kommer med nye indlæg i diskussionen samtidigt. Hvis man er udsat for en redigeringskonflikt her, kan man finde sit eget diskussionsindlæg i kopien af ens egen version af siden i fejlmeddelelsen og kopiere det til den opdaterede diskussionsside.

Mange brugere vælger at oplyse om, at de har været udsat for en redigeringskonflikt i en diskussion. Dette kan man enten gøre ved at skrive (redigeringskonflikt) eller lignende før sit indlæg, eller ved at bruge skabelonen {{Redigeringskonflikt}} – man kan også bruge forkortelsen {{rk}}. Fordelen ved at oplyse om dette er, at andre brugere bliver gjort opmærksomme på, at det, man har skrevet, kan være blevet lettere forældet og/eller irrelevant pga. andres diskussionsindlæg i mellemtiden.