Wikipedia:Landsbybrønden

Internet-talk-error.svg Internet-group-help-faq.svg Preferences-system.svg Postr.svg
Landsbybrønden Nybegynderforummet Teknisk forum Opslagstavlen

Bybrønden - den gamle by.jpg
Landsbybrønden i Den Gamle By
Wikipediajournalen
Læs seneste udgave
Abonnér
Skriv nyhederne!

Velkommen, nye og gamle brugere, til Landsbybrønden, Dansk Wikipedias generelle forum. Her foregår de overordnede og tværgående diskussioner, nye ideer og tiltag præsenteres og diskuteres og meget andet. Alt i håbet om at opnå konsensus og et endnu bedre Wikipedia, til glæde for alle.

BEMÆRK: Spørgsmål og svar bliver ikke på denne side for evigt. Efter et stykke tid bliver de flyttet til de kronologiske arkiver og eventuelt også de tematiske arkiver.

Er du nybegynder med spørgsmål eller brug for hjælp, bør du skrive i Nybegynderforummet, hvor mange gerne vil hjælpe. Se også gerne siderne med ofte stillede spørgsmål og øvrige spørgsmål.

Anliggender af teknisk karakter kan diskuteres på teknisk forum.

Siden er senest opdateret lørdag kl 07:00. Hvis dette ikke nogenlunde svarer til hvad klokken er nu, så Opfrisk siden ved at fjerne den fra serverens mellemlager.

Sådan skriver man et indlæg på LandsbybrøndenRediger

Nye diskussioner oprettes som undersider, som man linker til fra Landsbybrønden, så de også fremstår her. Man skal altså ikke skrive sit indlæg direkte på selve Landsbybrønden-siden.

En ny underside oprettes ved at skrive emnet (uden specialtegn) efter den sidste skråstreg i boksen, trykke på knappen og følge de anvisninger, man får:

Når du er færdig med undersiden, så klik på knappen herunder og følg vejledningen i de første tre af de fire punkter nederst på den fremkomne side:

Benyt ikke det rediger-link, der er nederst på Landsbybrønden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste, men uvedkommende diskussion. Husk at angive en sigende redigeringsopsummering.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som en ny side Wikipedia:Landsbybrønden/Overskrift for emne, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Brønd|Overskrift=Overskrift for emne}} her på Landsbybrønden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk. Sørg også for at indlede undersiden med en overskrift med samme navn som undersiden og at kategorisere den med [[Kategori:Landsbybrønden|Overskrift for emne]].

Hvis ovenstående giver dig problemer, så gør du det bare så godt du kan, så kommer der sikkert en mere rutineret bruger og retter det til for dig.

Se også den detaljerede vejledning.

Genvej:
WP:L


Arkiverede debatterRediger

Tematiske arkiverRediger

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret mere end en gang. Arkiveres en debat her, SKAL den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiverRediger

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Bias? Vor håndtering af "virkeligheden" og vor troværdighedRediger

Politiken bringer i dag en artikel Venstrefløjen har kuppet Wikipedia, siger en af stifterne, der dybest set er et opkog af et interview som en:Larry Sanger har givet. Interviewet kan ses på YouTube Wikipedia co-founder: I no longer trust the website I created.

Det er et noget tankevækkende interview; også for dansk Wikipedia. Det er en tendens, som jeg mener, at vi også har kunnet se på dansk Wikipedia, hvor det eksempelvis har været lidt pudsigt at se, hvorledes politiske partiers notabilitet er blevet vurderet forskelligt efter, hvor på skalaen de lå. De ret omtalte partier Stram Kurs og Danskernes Parti har entet været slettede eller kraftigt sletningstruede, hvorimod der enten aldrig er blevet stillet spørgsmålstegn ved mere "feel good" centrum-venstre partier som Nationalpartiet, Grønne Demokrater eller også er disse - som for Forenede Demokrater - er blevet undergivet en hvad der syner at være en markant lempeligere vurdering.

Jeg synes også, at man på en række andre områder fornemmer en vis bias, også i relation til, hvilke kilder, der er "rigtige", og hvilke kilder man bare ukritisk kan lægge til grund, og hvilke kilder, der må "forklares".

Der er jo altid tvivlsomt at åbne en sådan debat, da der jo - særlig i disse tider - er en tendens til at skyde budbringeren, og blot afskrive det som et højre- eller ventreorienteret svin, hvis mening man alligevel ikke kan tage alvorligt. Men når nu selv centrum-venstre avisen kan påpege et muligt problem, vover jeg alligvel ... --Pugilist (diskussion) 21. jul 2021, 15:08 (CEST)[]

Jeg ved ikke, om der er nogen generel bias på dawp, men det er min opfattelse, at vi har et alment kvalitetsproblem, hvor mange artikler har mangelfulde og i en del tilfælde også tendentiøse oplysninger, men slagsiden kan stritte i mange forskellige retninger. Jeg tilskriver det det strukturelle problem, at dansk er er lille sprogområde og mængden af erfarne og stabile brugere tilsvarende beskeden.
Men under alle omstændigheder tænker jeg, at lidt mere præcise retningslinjer, som skaber en klar fælles standard, er en vigtig måde at mindske problemet på. Jeg har eksempelvis patruljeret mange artikler om politikere og andre, der jævnligt er udsat for redigeringer, der drejer artiklen i en bestemt retning. Nogle redigeringer er klart uencyklopædiske og kan derfor nemt håndteres, men der er en betydelig gråzone, hvor det kan være vanskeligt at bedømme, hvad der bør overleve. Hvor går grænsen for, hvilke "sager" der bør nævnes i artikler om politikere og for den sags skyld andre mediekendte personer, og hvilken vægt de bør have? Det kunne være rart at have en klarere rettesnor her. Er f.eks. Pia Olsen Dyhrs indskrivning af sine børn i privatskole, Pernille Vermunds brug af ordet perker i en TV-udsendelse og de nylige anklager mod Naser Khader for seksuel chikane relevante? Det har der været forskellige opfattelser af i redigeringshistorikken og indimellem på diskussionssiderne, og måske kunne man hjælpe fremtidige diskussioner med en anerkendt mere specifik fælles politik.
Jeg har ikke bemærket noget problem, der direkte har med valget af kilder at gøre; jeg synes, at det, der står om kildevalg her, er et godt grundlag, men hvis det ikke er tilstrækkeligt, tænker jeg, at løsningen også her kan være at præcisere disse formuleringer nøjere. Økonom (diskussion) 21. jul 2021, 16:53 (CEST)[]
Der er 8 artikler, der henviser til en slettet artikel, Grundlovsforeningen Dansk Kultur; men man kan end ikke se, hvad der i sin tid stod i denne artikel, for venstreorienterede wiki-kræfter beflittede sig på, at den skulle slettes, og jeg fik aldrig taget backup. Der var ikke andet i vejen med den artikel, end at den var en torn i øjet på nogle. Kan nogen fremskaffe ordlyden af den slettede artikel? Hvad der findes er: Wikipedia:Sletningsforslag/Grundlovsforeningen Dansk Kultur. ~ Jeg finder det tendentiøst, hvad der må være med, og hvad venstrefløjen gerne vil have slettet. --Hans Christophersen (diskussion) 21. jul 2021, 22:19 (CEST)[]
Nu åbnede jeg ikke debatten for at ~genåbne en masse gamle afsluttede debatter, og slet ikke for at åbne op for, hvem der er venstre- eller højreorienterede; det var mere for det fremadrettede, og måske også for at forberede på den ret ekstrme polarisering, der er godt på vej også i Danmark. Den konkrete artikel som du nævner har jeg lagt i en sandkasse under din bruger. Jeg har ingen holding til den konkrete artikel, men hvis du mener den er relevant, så tag den på et gendannelsesforslag. --Pugilist (diskussion) 21. jul 2021, 22:39 (CEST)[]
Økonom. Vi har i årevis kæmpet med et kildeproblem, idet man har anset Salmonsen fra 1920erne og jævnaldrende opslagsbøger som gode kilder og endda anvendelige til kopiering. De retningslinjer du giver link til er vildledende, idet de kun taler om "huller" som gamle leksika kan have, men glemmer at betegnelser forældes, at videnskaben kan tage fejl og at der på mange områder er sket en holdningsændring. (raceteori, psykisk sygdom, barokmusik...). De linjer i vejledningen bør skrives om, efter min mening. --Cayrouses (diskussion) 22. jul 2021, 16:52 (CEST)[]
Artiklen i Politiken er helt ved siden af: Kan man stole på at Wiki altid skriver sandheden? spørges der retorisk. Nej, det kan man ikke og det skal man heller ikke. Det er netop derfor at enhver kan redigere enhver artikel. Det er slut med "endegyldige" sandheder. --Cayrouses (diskussion) 22. jul 2021, 17:06 (CEST)[]
@Cayrouses: Jeg mener ikke, at Salmonsen-problemet er et større stridspunkt på dawp i dag. Blandt de aktive brugere er der formodentlig konsensus om, at Salmonsen og lignende gamle værker generelt ikke er en god kilde, bortset fra i helt særlige tilfælde. Der er stadig en del artikler, der hviler på sådanne kilder, men det skyldes blot, at der ikke har været interesse eller ork til at skrive dem om endnu. Jeg mener også, at de linjer i vejledningen, der handler herom, med lidt god vilje kan betragtes som dækkende, men hvis du har konstruktive forslag til en omformulering, vil de sikkert være velkomne på Wikipedia-diskussion:Verificerbarhed. @Pugilist: Vil du uddybe din bemærkning om bias mht. kilder, som jeg ikke forstår hvad går ud på? Økonom (diskussion) 22. jul 2021, 18:23 (CEST)[]

Jeg er enig i der ikke er noget problem lige nu. Men bølger af kopiering vil formentlig komme igen. Jeg har skrevet et forslag til omredigering af de linjer jeg synes er utilstrækkelige. --Cayrouses (diskussion) 22. jul 2021, 19:51 (CEST)[]


@Økonom: F.s.v.a. spørgsmålet om kilder, er diskussionerne og resultatet på Transkønnethed og Fødselskøn et eksempel. Transkønnethed er dog (med rette) markeret som POV. --Pugilist (diskussion) 23. jul 2021, 09:37 (CEST)[]

Pugilist, hvis du har ret i de indledende bemærkninger om at venstre-partier får en bedre behandling end højrefløjen (jeg har ingen viden om det), så er det interessant og vi bør tænke over det. At Rmir2 blev bandlyst har sikkert svækket de konservative og nationale kræfter på dansk Wiki og jeg, som hører til på venstrefløjen, beklager det. Han blev imidlertid ikke bandlyst på grund af konservatisme, men fordi han ikke respekterede reglerne og brugte en injurierende debattone. --Cayrouses (diskussion) 23. jul 2021, 22:04 (CEST)[]
En lidt besynderlig artikel Politiken bringer der. Den handler mere om hvad Larry Sanger, som nok er ret ukendt i den danske offentlighed, synes, end om Wikipedia, og slet ikke den danske. For mig at se er det et sundhedstegn at man ikke i udstrakt grad bruger Fox News som kilde. Jeg finder at de fleste brugere på den danske Wikipedia respekterer intensionen om neutralitet, men mener ikke at vi som frivillige, som Larry Sanger mener, er forpligtiget i emnevalg og dækningsgrad. Så må de med andre vinkler træde til. Postulatet om at Wikipedia går ind for én version af sandheden kan jeg ikke genkende. Den ultimative sandhed findes ikke, men der er større chance for at nærme sig den, jo flere der bidrager til en artikel, og alle har muligheden. - Nico (diskussion) 23. jul 2021, 23:40 (CEST)[]

Artiklen fra Politiken handler om et interview, hvori der fremsættes en mening om Wikipedia. Journalisten foregiver ikke at have undersøgt tingene selv. Journalisten - som formentlig selv slår op på Wiki fem gange om dagen - videregiver derfor hr. Sangers mening om en sag, uden egne kommentarer. At der findes Wiki'er på 100 sprog, herunder dansk, at hr. Sanger's udtalelser rammer dem alle, skønt han ikke har mulighed for at vurdere de fleste, og at den danske Wiki kunne være interessant for dansksprogede læsere - det tager journalisten ikke i betragtning. --Cayrouses (diskussion) 24. jul 2021, 14:31 (CEST)[]

Har nu set hele interviewet, som er ganske tankevækkende, især de dele der handler om at smugle bias ind i artiklerne og betalte redigeringer. Det største problem på DaWiki er vist folks trang til sensationer og skandaler, samt nogles forsøg på at sminke biografier når en kedelig sag er kommet så meget på afstand, at der er håb om at det foregår upåagtet. ...men journalisten glemmer lige at nævne i opsummeringen at de fleste af Sangers vurderinger vedr. sandhedsværdien gælder de fleste andre medier også. - Nico (diskussion) 24. jul 2021, 16:00 (CEST)[]

Ja, Nico. I USA er er der sket en polarisering af de gamle medier! I stedet for at have en facade af neutralitet er aviserne blevet partisaner. Det skete med Trumps gennembrud, der forårsagede New York Times til en slags moralsk leder den 8. august 2016: Nu er det slut med objektiviteten, som er et slør der skaber falsk sammenlignelighed mellem os og dem. Nu er vi et kamporgan imod Trump. Det var bestemt ikke Wikipedia der gik forrest i denne udvikling, der, udover Trump, havde en ganske enkel årsag: Aviserne mistede i voldsom fart deres reklameindtægter og måtte derfor vænne sig til at leve af abonnenterne. Siden da er objektiviteten forsvundet fra U.S.A's aviser, hvilket har smittet af på mentaliteten i hele samfundet. Begge partier i USA bruger overdrivelse, løgn og bagvaskelse i det daglige. Ikke kun Trump.--Cayrouses (diskussion) 24. jul 2021, 17:07 (CEST)[]

Som beskrevet af Cayrouses er der sket en massiv polarisering gennem de senere år; en polarisering der bl.a. har medført at begrebet “virkelighed” ikke nødvendigvis længere er så entydig, som man tidligere har kunne lægge til grund. Begge fløje i den værdikamp, der finder sted, har til tider et flydende forhold til fakta. Man kan være enig eller uenig med Sangers udtalelser i interviewet, det er i min optik ikke så afgørende her. Min pointe med at linke til det her var blot at slå et slag for, at vi forsøger at fastholde en høj standard for vores objektivitet og faktualitet. Og også, at det er en sund øvelse at prøve at se tingene fra en anden vinkel nogen gange. Polariseringen bliver ikke mindre de kommende år, desværre. Kan dansk Wikipedia (for)blive en sikker bastion for objektiv, relevant information, er missionen lykkedes. -Pugilist (diskussion) 24. jul 2021, 18:43 (CEST)[]
Helt enig. - Nico (diskussion) 24. jul 2021, 18:56 (CEST)[]

Jeg vil tilføje, at den opdeling af USA i to fjendtlige lejre som Trump og aviserne har gennemført, egentlig ikke baserer sig på forskellige holdninger til de store spørgsmål: Militærbudgettet, Assange, sanktionerne mod Rusland, Kinas inddæmning, ambassaden i Jerusalem, hjælpen til Ukraine og benspænd til Venezuela... er man praktisk taget enige om i Washington. Kampen drejer sig om medierne i USA og om at blive valgt.--Cayrouses (diskussion) 24. jul 2021, 21:24 (CEST)[]

Mine oplysninger stammer fra en artikel i Le Monde Diplomatique fra marts i år: Comment Donald Trump et les médias ont ravagé la vie publique. (Hvorledes Trump og medierne har hærget det offentlige liv.)
Iøvrigt kan Politikens artikel ses som en detalje i denne kamp: Papirpressen har mistet reklameindtægter og papiroplaget er skrumpet til en trediedel. Overlevelsesstrategien går på at blive til ideologiske kamporganer der konsekvent bakker op om abonnenternes syn på verden. --Cayrouses (diskussion) 25. jul 2021, 09:50 (CEST)[]

Grundlæggende er der en stor splittelse i USA - de er ekstrem uenige om mange ting. Særligt kommer dette til udtryk i spørgsmål om den såkaldte "kulturkampen", hvor du tydeligt kan læse om det er et venstreorienterede eller højreorienterede medie. Mange europæere kan ikke sætte sig ind i medie-verdenen i USA, ligesom det omvendte selvfølgelig også er sandt. Lang historie kort, det er relativt åbenlyst, at de amerikanske medier tager parti og er biased - og det gælder stor set dem alle . Jeg ved ikke, hvorfor man skal single-out Fox News hele tiden? Det er dette, som wikipedia skal passe på med. CNN, New York Times, Washington Post og hvad de ellers hedder er ikke bedre. Jeg kan godt se, at den engelske udgave af wikipedia behandler sidstnævnte medier anderledes end Fox (som om, at de er mere troværdige), hvilket er med til at give et biased. Jeg siger ikke, at Fox er mere "troværdig" eller "objektive" - ideelt set skal du have kilde fra begge sider, når det kommer til USA. Men hetzen mod Fox er overgjort - ligesom om, at de gør noget der fuldstændigt forskelligt fra de andre medier i USA. Dette er bare ikke sandt.
Der vil altid være et biased på wikipedia, da indholdet er bestemt af dem der bidrager. Så nogle bidragsyder vægter nogle af overstående kilder højere end andre, sådan er det. Dette må man jo bare acceptere. Det er præmissen for wikipedia: hvis nogle har en anden vinkel, kilde etc., så kan de selv bidrage med denne. Der hvor det bliver farligt er, hvis man for centralt hold bestemmer "troværdigheden" etc. af enkelte medier og kilder. Denne type af biased er ødelæggende for Wikipedia. --DannyVilla (diskussion) 8. aug 2021, 23:42 (CEST)[]


Flyt artikelRediger

Hej Wiki-fællesskab!

Jeg står i den situation, at jeg gerne snart vil udgive en artikel på Wiki, som er en opdateret og helt ny artikel. Der er - desværre - allerede en artikel om samme emne på Wiki.

Jeg vil altså gerne flytte min nye wikiside fra Bruger:Frederik Glerup Christensen/Babylon (denne side er dog ikke oprettet endnu) så den overskriver eller erstatter en eksisterende side med titlen "Babylon". Hvordan sikrer jeg mig, at min nye, opdaterede side erstatter den gamle eksisterende side?

Med venlig hilsen --Frederik Glerup Christensen (diskussion) 4. aug 2021, 14:44 (CEST)[]

Sriv videre i den eksisterende artikel. Der er ingen grund til at slette dennes historik. Du bør altid forinden større ændringer drøfte det igennem på artiklens diskussionsside. Der er brugere, der har brugt tid og kræfter på den eksisterende side, og de kan måske have nogle synspunker, som de bør have mulighed for at komme med før end der lægges et væsentligt andet indhold op. Babylon er i dag ret kort, så der går dog næppe meget tabt. Har du den nye artikel i en sandkasse, kan det være fint at linke til den, så andre med viden og interesse for emnet kan kommentere. --Pugilist (diskussion) 4. aug 2021, 15:01 (CEST)[]
Normalt sammenskriver man nyt materiale med den eksisterne artikel. Der er umiddelbart ikke nogen problemer med den eksisterende artikel, selv om den sagtens kan udbygges, og den repræsenterer summen (ca. 150 redigeringer) af en lang række wikipedianeres arbejde gennem 18 år. - Nico (diskussion) 4. aug 2021, 15:43 (CEST)
Der er forøvrigt også artiklen Babylonien som dækker samme emne, og bør sammenskrives med Babylon, hvad titlen så skal være. Nico (diskussion) 4. aug 2021, 16:13 (CEST)[]
@Nico: Det er 2 forskellige emner. Men det kan være ide at sammenordene dem. --Steen Th (diskussion) 4. aug 2021, 17:22 (CEST)[]
Ja, men hovedparten af artiklen Babylonien handler om Babylon, eller bruger navnene synonymt. - Nico (diskussion) 4. aug 2021, 17:28 (CEST)[]


New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)Rediger

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 11. aug 2021, 15:23 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.Valget til WMF's bestyrelse er begyndt - lad os høre fra dig!Rediger

Wikimedia Foundation Board of Trustees overvåger og styrer Wikimedia Foundation og består af 16 medlemmer. Fire af pladserne vil blive valgt i år, og yderligere fire vil blive valgt i 2022.

Disse valg giver dig mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal lede Wikimedia Foundation. Dette er så meget desto vigtigere på et tidspunkt, hvor "bevægelsen" står over for særligt store forandringer og udfordringer. Din stemme er en nøgle til at gøre din holdning og dine ønsker klart på samme tid, da

Alle medlemmer af fællesskabet, der har foretaget mindst 300 redigeringer på en Wikimedia-wiki inden den 5. juli 2021 og mindst 20 redigeringer mellem den 5. januar 2021 og den 5. juli 2021, kan stemme.

Du kan finde oplysninger om kandidaterne her. Og du kan stemme her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende mig en ping. - DBarthel (WMF) (diskussion) 20. aug 2021, 11:16 (CEST)[]

Wikimedia Board of Trustees Election 2021 - UpdateRediger

Hello; A while ago the elections for the Board of Trustees started and the final days are running: next Tuesday the elections will end. Nineteen candidates from all over the world have stood for election.

And how is it going? As of today, August 28, 5,294 voters had cast their ballots -about double the number of voters in 2017 elections at the same time, which is a solid increase, even if the number of eligible voters was larger this year (2021: 67,838 / 2017: 56,081).

However, on the tenth day, the number of voters from the Danish Wikipedia is 6 out of 156 eligible voters. There is still a chance to increase the percentage (3.8%) in the 3 remaining days. Any vote can make a difference; let’s select the candidates who would best support the board of trustees. Please vote: https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2021? --Mervat (WMF) (diskussion) 28. aug 2021, 23:55 (CEST)[]


KakRediger

Vem var den danska journalisten med signatur "Kak" som 1890 medverkade i "Danmark. Illustreret Kalender"? Kraks Blaa Bog (från 1910) innehåller dessvärre ingen lista över kända signaturer. --LA2 (diskussion) 23. aug 2021, 22:24 (CEST)[]

Hvis du ikke får svar her, findes der "Biblioteksvagten":
https://www.biblioteksvagten.dk/hvad-er-biblioteksvagten.php som måske kan hjælpe.
-- PHansen (diskussion) 24. aug 2021, 09:20 (CEST)[]
titelsidan 1889 nämns "Kak." vid sidan av andra kända namn. Ett namn som inte förekommer där är M. Galschiøt, som dock är kalenderns redaktör 1891-1894. Kan det vara han som är Kak? Jag finner inget om detta i DBL, Salmonsen, Kraks blaa bog eller Lex.dk. --LA2 (diskussion) 24. aug 2021, 10:22 (CEST)[]
Her https://www.henrikpontoppidan.dk/text/seclit/secartikler/galschioet/illustreret_tidende.html
ses følgende sætning:
"... Det lykkedes over Forventning. Under forskellige Mærker, hvoraf navnlig det til "Kak" forkortede "Kakadue" snart blev kendt, skrev hun mange fornøjelige godmodig satiriserende Artikler over Fænomener fra Samfundslivet som "Om Hunde", ..."
NB: hun
--- PHansen (diskussion) 24. aug 2021, 10:41 (CEST)[]
  • Jeg læser linkede tekst som at den handler om journalist C. Christensen, og at det nævnte hun snarere er en tastefejl. - Nico (diskussion) 24. aug 2021, 11:09 (CEST)[]
Tack! Då vet vi i alla fall att "Kak" var död före 1909. --LA2 (diskussion) 24. aug 2021, 12:57 (CEST)[]


Kategorinavne for figurer, karakterer, personer osv.Rediger

Jeg tænker, om vi skulle etablere en form for ensretning i navngivning af kategorier, men egentlig også artikler, når det omhandler lister med fiktive individer. I kategorien Lister over fiktive karakterer (som jeg oprettede og fyldt artikler i igår) er en række artikler med lister over fiktive individer fra forskellige universer (bøger, film og serier). Men de er navngivet temmeligt forskelligt, for der bliver brugt både figurer, karakterer og personer. Det samme gælder i Kategori:Fiktive personer. Umiddelbart mener jeg, at karakterer er bedst dækkende, da personer dækker over mennesker, men i flere fiktive universer er hovedpersonerne dyr eller skabninger af forskellig art. Figurer er mere tegneseriefigurer som Anders And og Snurre Snup, og vil ikke være så god til f.eks. en dramaserie. Det er også muligt at et andet ord er bedre, forslag er velkomne :-) Skal vi prøve at ensrette, er det ligemeget og det hele kan sejle? Mvh. Toxophilus (diskussion) 27. aug 2021, 12:39 (CEST)[]

Personligt foretrækker jeg figurer, da det både kan dække over mennesker, dyr, overnaturlige væsener og rumvæsener. Personer kan bruges, hvis alle er mennesker, men det bliver noget misvisende, hvis der for eksempel også er dyr. Karakterer virker til gengæld som en undersættelse af det engelske characters, hvor der er benyttet et dansk ord, der tilfældigvis lignede. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. aug 2021, 13:16 (CEST)[]
Jeg er for ensretning, men er, modsat DS, mere for karakterer. I min verden er karakter allerede faldet ind i almindelig dansk sprogbrug, hvorimod personer som anført er menneske-centreret, og figurer trækker tanken i retning af grafiske værker. Tak for initiativet til debatten! --Medic (diskussion) 27. aug 2021, 14:20 (CEST)[]
Mener, at karakter er noget med egenskaber, evner og opførsel, heraf også afledt uddannelsesinstitutionernes karaktergivning. Ligesom Dannebrog Spy mener jeg, at det er en undersættelse at bruge udtrykket i den foreslåede sammenhæng, og hælder også mod udtrykket "figurer". Venlig hilsen Rsteen (diskussion) 27. aug 2021, 17:42 (CEST)[]
Mon ikke det til en vis grad er et spørgsmål om alder hvad man foretrækker? Karakter i denne betydning er optaget i Den Danske Ordbog ("karakter" i Den Danske Ordbog, betydning 2.c) så jeg opfatter det som korrekt at bruge karakter her, men jeg foretrækker stadig "figur" i denne betydning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. aug 2021, 18:00 (CEST)[]
God ide med en standardisering, som også kunne udstrækkes til omtalen i artikler. Jeg hører også til dem, der instinktivt ikke er så glad for "karakter", som smager af undersættelse, men det er sikkert rigtigt, at det er helt subjektivt, hvordan man tænker om det, og jf. ordbøgerne er sprogbrugen accepteret i dag. Men jeg hælder også til, at "figur" virker bedre. Ordet er ligeledes anerkendt i Den Danske Ordbog. Økonom (diskussion) 28. aug 2021, 08:36 (CEST)[]
Jeg støtter også figurer. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 29. aug 2021, 21:09 (CEST)[]
Jeg prøver lige at lave et overblik over folks holdninger om, hvad der er bedst
Figurer: Bruger:Dannebrog Spy, Bruger:Rsteen, Dipsacus fullonum (Kartebolle), Bruger:Økonom
Karakterer: Bruger:Toxophilus, Bruger:Medic
Personer: ingen
Opdagede lige, at Kategori:Afsnit af tv-serier har et lignende problem.. Her bruges episoder og afsnit i flæng.. En fremtidig diskussion måske? Toxophilus (diskussion) 2. sep 2021, 10:59 (CEST)[]
Jeg støtter også figurer. Kiggede lige på lex.dk sprogbrug hvor jeg bl.a. fandt denne: "James Bond er en roman- og filmfigur skabt af Ian Fleming." --Honymand (diskussion) 12. sep 2021, 20:17 (CEST)[]


Valg til Wikimedia Foundation i dagRediger

I dag den 31. august 2021 er den sidste dag hvor man kan stemme til Wikimedia Foundationen, Der er tale om et bestyrelsesvalg ("Board of Trustees") hvor Wikimedia-fællesskabet skal vælge fire kandidater. Mere information er tilgængelig fra Meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2021

Det er desværre lidt sølle hvad jeg selv kan diske op med af anbefalinger. Dariusz Jemielniak er en polsk akademiker der har været i bestyrelsen siden 2015. Har har bedrevet en del forskning omkring Wikipedia og andre wiki-emner. En oversigt kan ses på Scholia: https://scholia.toolforge.org/author/Q9202037

Douglas Ian Scott var organisator for Wikimania i Sydafrika.

Gerard Meijssen interagerer jeg med fra tid til anden. Han har dog ikke præsenteret sig i særlig omfang.

Bestyrelsen har nedskrevet "Desired skills". En ting jeg (som ingeniør) synes der mangler og som bestyrelsen også lister er evner inden for "Enterprise-level platform technology and/or product development" og "Social data science, big data analysis, and machine learning".

Fnielsen (diskussion) 31. aug 2021, 13:43 (CEST)[]

Thank you @Fnielsen: - It might be useful to know, that regrettably the Danish Wikipedia (together with Hungarian) is the one community with the lowest turnout of all European language versions of Wikipedia as of now. For comparison: most European communities are between 10% and 20% turnout. Please raise your voice too! DBarthel (WMF) (diskussion) 31. aug 2021, 18:49 (CEST)[]


Universal Code of Conduct/EnforcementRediger

Universal Code of Conduct/Enforcement draft diskuteras nu på meta. På svwp har vi startat en diskussion om hur det kan komma att implementeras för projekten på svenska. Vi känner vi är för stora att vara nöjda med att bara ha den globala Code Enforcement Committee, men osäkra om var kraft nog att sätta upp en helt egen, eller en egen Arbcom där den funktionen ingår. Det kommer krävas en del formellt av en sådan grupp och en sådan grupp skulle "gå åt" en stor del av de nu i meta frågor aktiva administratörer. Frågan har rests på svwp om det kunde vara en idé att en gemensam för de skandinaviska länderna, vilket skulle minska antalet admins per språk som behöver vara med i en sådan grupp. Jag har redan ställt frågan på nowp, där det verkar finns intresse och jag vill även göra da:wp medveten om att denna fråga diskuteras. Frågan är inte akut då det kan dröja till december innan förslaget finns klart och det också går att inte starta något per version alls och nöja sig med den globala Code Enforcement Committee.Yger (diskussion) 4. sep 2021, 08:10 (CEST)[]


Brug af sitenotice til at efterlyse flere bidragsydereRediger

Jeg har indtryk af at mange tror at Wikipedia laves en af redaktion, men ikke tænker over at de selv kan deltage. Jeg har tænkt på om det ikke vil være en god ide bruge den fremtrædende placering af sitenotice til at annoncere efter flere bidragsydere, for eksempel med teksten "Du kan være med til at gøre Wikipedia bedre!" med et link til en side som kort forklarer at vi gerne vil have hjælp fra flere aktive brugere. Jeg har lavet et første udkast til en tekst som forhåbentlig kan give inspiration til at få flere med til at bidrage til Wikipedia, men også forklarer at man er nødt at kende og følge vores regler og principper. Jeg håber at det vil kunne tiltrække interesserede brugere som vil deltage på en positiv måde. Hvad er stemningen for det? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. sep 2021, 11:14 (CEST)[]

Det lyder som en god ide - lad os prøve. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 5. sep 2021, 11:37 (CEST)[]
Emnet for udkastet overlapper til en vis grad med Hjælp:Artikeludvidelse, der linkes til øverst på forsiden. Det vil ikke være så praktisk at have to sider, der langt hen ad vejen har samme formål. Så vil det nok være bedre at bearbejde den eksisterende side, så der er mere fokus på begyndere og mindre på fremhævet indhold. I alle tilfælde skal der dog linkes til relevante politikker, normer og hjælpesider. Desuden skal betegnelser som "din artikel" undgås, for der er jo ikke nogen, der ejer nogen artikler. Brønderslev skal også erstattes af noget upersonligt. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. sep 2021, 15:41 (CEST)[]
Det er bevidst at jeg lavede udkastet forholdsvist kort og personligt. Jeg synes det skal være hurtigt at læse og henvende sig direkte til læseren. Det er mere tænkt som en appetitvækker som beskriver nogle muligheder end som en teknisk vejledning. Indholdet er også bredere end kun artikeludvidelse. Jeg er enig i der mangler links til relevante politikker, normer og hjælpesider. "Din artikel" er tænkt som en kort formulering af "den artikel som du vil skrive eller udvide" og ikke som en antydning af ejerskab, men det kan måske misforstås. Man kan måske tilføje at ingen ejer artiklerne, og at alle må redigere dem. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. sep 2021, 19:15 (CEST)[]
Jeg synes først og fremmest, at det vil være en god ide at gøre de mange læsere af wikipedia mere opmærksomme på, at de selv kan bidrage. Derfor synes jeg, at Kartebolles ide bør afprøves i en eller anden form. Man kan godt samskrive de to nævnte tekster, men jeg synes ikke, at det bør forsinke projektet, hvis det, som man kan forestille sig, kommer til at tage lidt tid, inden nogen får lavet en sådan sammenskrivning. De fleste læsere kommer formodentlig ikke ind via forsiden, men direkte fra google e.l. til en artikel, og vil så møde sitenotice. Derfor virker det som et godt sted at gøre opmærksom på muligheden. Økonom (diskussion) 6. sep 2021, 09:22 (CEST)[]


The 2022 Community Wishlist Survey will happen in JanuaryRediger

SGrabarczuk (WMF) (talk) 7. sep 2021, 02:23 (CEST)[]Redigering fra gymnasieklasse IIIRediger

Hejsa!

Jeg er gymnasielærer (i fysik og matematik) og har planlagt i morgen, onsdag d. 8. september (eller torsdag d. 16. september) at lade mit fysik-hold arbejde med forbedring af artikler om Solsystemet på den danske Wikipedia.

Dette er således blot en advarsel om at der (måske) indenfor relativt kort tid kan komme en del redigeringer på relativt få nært beslægtede sider, og det ikke er at koordineret angreb, men blot gymnasieelever. Eleverne har fået til opgave at oprette en bruger hjemme, før modulet.

Jeg introducerer dem til den grundlæggende tanke med Wikipedia og retningslinjer for at bidrage, og håber så på det bedste :)

Mvh. Søren --Søren Caspersen (diskussion) 7. sep 2021, 21:01 (CEST)[]

Du skal lige være opmærksom på, at artiklerne om Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Pluto er semibeskyttede. Det vil sige, at de kun kan redigeres af brugere, der har haft en konto i mindst fire dage og foretaget mindst ti redigeringer. Det er for at forebygger hærværk, ikke mindst fra skoleelever. --Dannebrog Spy (diskussion) 7. sep 2021, 21:30 (CEST)[]
Oh, det var jo ikke del af min plan - men bedre at finde ud af nu, end i morgen tidlig! Så kan det godt være at de artikler ikke bliver berørt... --Søren Caspersen (diskussion) 7. sep 2021, 21:37 (CEST)[]
Det er faktisk muligt at tilføje brugerrettigheden “bekræftet bruger” manuelt til en brugerkonto. Dette svarer til det, som DS beskriver ovenfor. Hvis der er opbakning til dette, kan Søren Caspersen skrive hvilke brugernavne, der skal have denne rettighed og dermed stå inde for, at der ikke kommer hærværk fra disse brugerkonti.
- Sarrus (db) d. 8. sep 2021, 07:57 (CEST)[]
PS: Se evt. speciel:Grupperettighedsliste#confirmed.
- Sarrus (db) d. 8. sep 2021, 07:59 (CEST)[]
Det ville være en fin løsning. Hvem / hvor til sender jeg listen med brugernavne? -Søren Caspersen (diskussion) 8. sep 2021, 10:35 (CEST)[]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Hej Bruger:Soeren.b.c´- Bare skriv dem her, så er der flere øjne på. Mvh KnudW (diskussion) 8. sep 2021, 10:39 (CEST)[]

Desuden kan vi måske gøre Søren Caspersen til kontoopretter. Det er jo ikke første gang, han inviterer sin gymnasieklasse ind på Wikipedia. På denne måde kan han hjælpe sine elever med at oprette en konto, såfremt flere end seks elever skulle have glemt det hjemmefra.
- Sarrus (db) d. 8. sep 2021, 10:44 (CEST)[]

Det ville være meget fornemt. (Så må vi håbe jeg kan huske at jeg har den rettighed om 1-3 år, når jeg prøver igen med et nyt hold :) -Søren Caspersen (diskussion) 8. sep 2021, 10:52 (CEST)[]


Eleverne er nu i gang (forhåbentligt!), og har fået en opgave som løber over to uger, så der burde være lidt aktivitet på de omtalte artikler indtil 24. september. -Søren Caspersen (diskussion) 8. sep 2021, 10:52 (CEST)[]

Okay, så kan de starte med at redigere i de artikler, der ikke er semibeskyttede. Når de bliver automatisk bekræftede, kan de fortsætte med dem, der er semibeskyttede. Hvis der ellers ikke kommer modstand mod forslaget om bekræftet status, kan forslaget benyttes næste gang, du inviterer en klasse indenfor. Men vi er pt. kun to brugere, der kan tilldele den rettighed, så et par dages mere varsel ville ikke gøre noget :-).
- Sarrus (db) d. 8. sep 2021, 10:57 (CEST)[]
Vi kunne evt. også vente med at give Søren Caspersen kontoopretter-rettighed, til når der er relevant - og så gøre rettigheden midlertidig. Der går jo nogle år mellem bidragene, så en permanent rettighed er måske i overkanten.
- Sarrus (db) d. 9. sep 2021, 15:51 (CEST)[]


Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021Rediger

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

  • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
  • Are ready to find compromises.
  • Focus on inclusion and diversity.
  • Have knowledge of community consultations.
  • Have intercultural communication experience.
  • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
  • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030 wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 10. sep 2021, 19:01 (CEST)[]Server switch 2021Rediger

SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 11. sep 2021, 02:45 (CEST)[]Talk to the Community TechRediger

 

Read this message in another languageHjælp venligst med at oversætte til dit sprog

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 11. sep 2021, 05:03 (CEST)[]ProveIt og andre gadgetsRediger

Jeg har hidtil ikke brugt mine rettigheder som brugerfladeredaktør meget, men tænker på at installere nogle gadgets. I første omgang ProveIt (linket går til Commons) som giver hjælp til at lave og redigere kilde-skabeloner (CS1 og CS2). Gadgeten kan i visse tilfælde selv udfylde relevante skabelonparameter hvis man giver den en URL, DOI, ISBN eller PMC/PMID-kode. Gadgeten vedligeholdes på Commons og bruges på over 30 Wikipediaer, heriblandt den engelske. Gadgeten bruger lokale data fra skabelonernes TemplateData som først skal laves eller opdateres for at få et brugbart resultat. Skabelonnavnene bør også gerne standardiseres, herunder for eksempel flytning af Skabelon:Cite journal til Skabelon:Kilde tidsskrift (sidstnævnte er nu en omdirigering). Er der nogen kommentarer eller ønsker i den forbindelse?

Jeg vil også høre forslag til andre gadgets som kan være nyttige. Til sidst et ping til de øvrige brugerfladeredaktører: Steenth og Weblars.
--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. sep 2021, 08:51 (CEST)[]

Behøver man så ikke at bruge https://makeref.toolforge.org/ mere?
- Sarrus (db) d. 14. sep 2021, 09:33 (CEST)[]
@Sarrus: Jeg tror at ProveIt-gadgeten vil kunne erstatte MakeRef i mange tilfælde. Den er på dansk og integreret i redigeringsvinduet, men kan ikke bruges ved mobilvisning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. sep 2021, 10:23 (CEST)[]
Jeg har ikke noget imod at det bliver gjort. Der kan være en hav af gode gadgets, som kunne være nyttige her... --Steen Th (diskussion) 14. sep 2021, 23:28 (CEST)[]

Hvis der alligevel skal arbejdes med gadgets, kunne I måske kigge på Mediawiki:Gadget-Flertydig.js? Den er beregnet til at rette flertydige links på en given side (til flere flertydige sider, hvis der er flere på en side), mens Kartebolles script retter alle links, der peger til bestemt flertydig side. Der kommer en advarsel om, at forbindelsen ikke er privat, når man prøver at bruge den. Hvis den ikke kan ordnes, bør den nok slettes.
- Sarrus (db) d. 15. sep 2021, 18:54 (CEST)[]

@Sarrus: Det ser ud til at domænet dispenser.info.tm, som har hostet "Dab solver", ikke længere findes. Dab solver kører stadig på http://69.142.160.183/~dispenser/cgi-bin/dab_solver.py, men kan ikke tilgås med en sikker forbindelse (https). en:User:Dispenser som lavede programmet ser ikke ud til at være aktiv længere, og brugerens værktøjer bliver ikke vedligeholdt. Kildekoden er tilgængelig men er ikke udgivet under en fri licens, så værktøjerne kan ikke overtages af andre. En skam men jeg tror at vi er nødt til at fjerne Flertydig-gadgeten (dab solver). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. sep 2021, 08:01 (CEST)[]
Jeg har nu fjernet gadgeten Flertydig så den ikke længere kan vælges i ens indstillinger. Filerne MediaWiki:Gadget-Flertydig.js (kode) og MediaWiki:Gadget-Flertydig (beskrivelse) findes stadig, men bruges ikke mere. De kan evt. slettes af en administrator, men gør ingen skade som de er. Jeg har ikke slette-rettighed. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. sep 2021, 12:18 (CEST)[]


Uhensigtsmæssige redigeringerRediger

Jeg har bemærket en tendens til, at flere uregistrerede brugere eller bruger, der kræver patruljering sletter store dele af en artikel, og derefter genindsætter teksten med små tilføjelser, i mange tilfælde blot almindelig korrektur. Især artiklen filosofi er præget af denne tendens. hvorfor jeg har semibeskyttet den kortvarigt i et forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig er tilføjet. Hvis nogle af jer har en ide til, hvordan vi undgår denne tendens, vil det være meget velkomment.--Ramloser (diskussion) 17. sep 2021, 14:35 (CEST)[]

Måske kunne en forespørgsel til Bruger:Gretefilosofi afklare problemet. Jeg har lagt mærke til at filosofi-relaterede artikler har været under ganske betrageligt redigering i et godt stykke tid nu og det kunne være interessant at vide om det er som led i et projekt eller lignende. Mvh KnudW (diskussion) 17. sep 2021, 14:46 (CEST)[]
Tip: Det er ikke så svært at finde ud af hvad netto-ændringen er, da man i sidehistorikken kan vælge to versioner (fra- og til-versionen), og så se ændringerne mellem de to valgte versioner. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. sep 2021, 15:19 (CEST)[]
Det er hovedsageligt litteraturhenvisningerne der bliver ændret på, på både Filosofi og andre filosofirelaterede artikler. Der er (vist) ikke de store ændringer i selve artikelteksterne. Ser at den nu er semibeskyttet, men er det nødvendigt? Hovedtendensen er seriøs. - Nico (diskussion) 17. sep 2021, 16:11 (CEST)[]
jeg semibeskyttede den for-som angivet i kommentarfeltet-at få et overblik over karakteren af de voldsomt mange ændringer, som ikke var blevet patruljeret. Det ser ud til, at ændringerne er seriøse nok, men stadigt påfaldende, at den anonyme bruger -som muligvis er identisk med Bruger:Gretefilosofi foretager så mange, ret ubetydelige nettoændringer, hvor bruttoændringerne er meget omfattende.--Ramloser (diskussion) 17. sep 2021, 17:31 (CEST)[]
Så er der vel overblik nu? --Pugilist (diskussion) 17. sep 2021, 18:05 (CEST)[]
Ja, jeg ophæver semibeskyttelsen og håber, at sagen falder til ro.--Ramloser (diskussion) 17. sep 2021, 19:58 (CEST)[]
Jeg har også undret mig over de mange ændringer i filosofi-artiklerne, som jeg på et tidspunkt opgav at patruljere, fordi jeg ikke kunne gennemskue pointen med ændringerne. Samtidig vil man jo nødig genere seriøse brugere, selvom de har et usædvanligt redigeringsmønster. En af de mere gennemgående ændringer synes dog at være, at terapeuten og forfatteren Anders Dræby er blevet skrevet ind i rigtig mange filosofi-artikler, omkring 50 stykker tror jeg. Ofte som forfatter i en kildehenvisning, men også en del gange i selve teksten i formuleringer som fx "En nyere vigtig repræsentant er terapeuten og filosoffen Anders Dræby" (Eksistentiel psykologi), "I Danmark er tilgangen især repræsenteret af eksistentiel terapeut og filosof Anders Dræby, der blandt andet har skrevet flere artikler og bogkapitler om emnet" (logoterapi), "Anders Dræby skildrer i Livskunsten de forskellige filosofiske og religiøse tilgange til hjertet" (hjerte), "Ifølge filosoffen Anders Dræby Sørensen er lykken både blevet et individuelt livsideal og et politisk ideal" (Lykke), osv. Det er muligt, at bemeldte person spiller en ret central rolle i dansk filosofitænkning i dag, men jeg er aldrig stødt på hans navn udenfor dawp's spalter. Så jeg har overvejet, om der er tale om en avanceret form for tætpå-redigeringer? Økonom (diskussion) 17. sep 2021, 21:54 (CEST)[]
Anders Dræby” - aha, jeg er ikke den eneste, der har lagt mærke til denne fokusering på denne. Er der andre, der kender ham? Jeg er desværre ikke velbevandret inden for dette område. Mvh KnudW (diskussion) 17. sep 2021, 21:59 (CEST)[]
Ander Dræby er en anden problematik, som vist ikke har været udpræget i filosofi-artiklen, men som nævnt i Eksistentiel psykologi. Hvis der, om ham, er tale om tæt-på, har han dog ikke skredet til at lave en artikel om sig selv. Google har knap 22.000 opslag på ham, så helt ukendt er han ikke. @Ramloser, Tak for ophævelse af semibeskyttelsen. - Nico (diskussion) 17. sep 2021, 22:24 (CEST)[]


Forslag om oprettelse af et kladde-navnerumRediger

Aktuelt foranlediget af dette indlæg fra Plantsarewonderful foreslår jeg at der på dansk Wikipedia oprettes navnrummene "Kladde" og "Kladdediskussion" efter model fra "Draft"-navnerummet på engelsk Wikipedia. Forslaget indebærer at:

  • Kun "automatisk bekræftede brugere" og "bekræftede brugere" skal have tilladelse til at oprette sider i artikel-navnerummet. I stedet kan alle brugere, inkl. nye brugere og IP-brugere, oprette forslag til artikler i kladde-navnerummet. Når kladden vurderes at være klar til udgivelse, kan den påsættes en skabelon om dette. En anden bruger kan så enten flytte kladden til artikelnavnerummet, eller give et begrundet afslag.
  • Hvis en bekræftet bruger opretter en ny artikel som vurderes at have for store mangler, kan den flyttes fra artikelnavnerummet til kladdenavnerummet hvor den skal forblive indtil den er klar til publicering.

Forslaget vil give alle brugere et sted hvor de kan placere artikler som de arbejder på, uden at artiklerne bliver fyldt med negative kvalitetsskabeloner mens de arbejder. Kladderne skal fortsat overholde ophavsretsreglerne og reglerne for biografier af levende personer. Navnerummet skal ikke indekseres, og sider om emner som tydeligvis ikke er notable, hurtigslettes som hidtil. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 22. sep 2021, 09:18 (CEST)[]

Tak Kartebolle fordi du bragte forslaget videre, og så præcist har formuleret hvordan det vil kunne implementeres i praksis! Vh --Plantsarewonderful (diskussion) 22. sep 2021, 09:32 (CEST)[]
Vi har i forvejen problemer nok med at finde aktive brugere. Det er min opfattelse, at nye potentielle brugere vil finde det endnu mere bøvlet at komme i gang, og så blot finder på noget andet end at skrive på Wikipedia.
Det er fint, at de har et system på enwp, men enwp er som bekendt en massivt større wiki med mere end en milliard potentielle bidragsydere. I Danmark er det noget mere begrænset. Jeg er ikke bekendt med, at wiki'er i mindre sporgområder har opsat tilsvarende begrænsninger.
Forslaget vil også indebære, at der skal sættes ressourcer af til at gennemgå de nye artikler indenfor kort tid. Patruljeringsloggen viser, at vi kun i begrænset omfang er i stand til at patruljere bidrag, hvorfor det er svært at tro på, at vi også vil være i stand til at hjælpe nye bidrag i land på en måde, der vil blive opfattet positivt hos potentielle bidragsydere.
Vi har tidligere forsøgt med WP:Støbeskeen, hvilket dybest set var det samme koncept. Det fungerede ikke. --Pugilist (diskussion) 22. sep 2021, 10:20 (CEST)[]
Jeg husker også støbeskeen som et meget tungt projekt, hvor det næsten var sværere at få en artikel ud fra, end at overleve en slettediskussion. Måske kunne vi indføre en praksis hvor ubehjælpsomme, men seriøst mente artikeloprettelser flyttes over i brugerens sandkasse, og så samtidig tilbyde mentorassistance til denne, i første omgang specifikt om den oprettede artikel. - Nico (diskussion) 22. sep 2021, 16:20 (CEST)[]
Nicos forslag lyder godt - det er nok værd at prøve. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 22. sep 2021, 17:17 (CEST)[]
Enig i Pugilist's indlæg. Det var enormt svært, at få artikler ud af WP:Støbeskeen.
Jeg tror det stadig er bedst at lave nye artikler i artikelnavnerummet. Det øger motivationen med at forbedre artiklerne, når de fx bliver fundet via søgemaskiner og internt på Wikipedia. Det er en væsentlig drivkraft for Wikipedia.
Nogle gode artikler, som ligger som sandkasse hos brugerne, er aldrig kommet ud. (Brugeren er muligvis aldrig blevet tilfreds eller har har haft andet at se til?) Det har jeg set flere eksempler på. Eller også når en anden at oprette artiklen i artikelnavnerummet og så er det spildt arbejde. Det er demotiverende.
Forskellige Wiki-brugere med hver deres "kæpheste" "overfalder" (i meget positiv forstand) nye artikler i artikelnavnerummet og forbedrer dem, sætter skabeloner på, medmindre man husker at skrive {{IBrug}} i artiklen. Det vil ikke ske i bruger-sandkasser, da det vil blive opfattet som brugerens private område. --Glenn (diskussion) 22. sep 2021, 17:42 (CEST)[]
Altså - fanden har skabt de der kvalitetsskabeloner, eller måske har han snarere skabt den måde de bruges på. Men det er jo ikke noget nyt.--Honymand (diskussion) 23. sep 2021, 14:27 (CEST)[]