Hjælp:Valg

Genvej:
WP:VALG

I forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og lignende, oplever den danske Wikipedia ofte, at mange kandidater ser Wikipedia som mulighed for at promovere sig selv. Noget der imidlertid af flere årsager er problematisk.

Om kandidatur og WikipediaRediger

Der er på Wikipedia etableret et sæt kriterier for biografier, hvoraf det fremgår at folketingsmedlemmer, ministre og borgmestre pr. definition er relevante, mens kandidater skal have andet og mere end deres kandidatur, hvis de skal have tilstrækkelig encyklopædi-relevans (encyklopædi-relevans omtales på den danske Wikipedia som notabilitet) for artikler på Wikipedia.

At det ikke i sig selv er nok at være kandidat for at være notabel er vedtaget ved afstemning blandt Wikipedias brugere. Det skal ses i lyset af at antallet af kandidater løber op i tusinder, hvoraf mange aldrig bliver valgt og derfor sjældent har nogen videre interesse på længere sigt.

LicenserRediger

Hvis en kandidat er encyklopædi-relevant, skal man være opmærksom på at Wikipedia er underlagt en fri licens, Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (forkortet CC-BY-SA), så materialet kan genbruges og redigeres uden at man behøver spørge om lov mod angivelse af kilde.

Denne frihed gælder også for billeder (hvor der ud over ovenstående licens, kan vælges andre og friere licenser), hvilket betyder at et almindeligt pressefoto typisk ikke kan anvendes i en Wikipedia-artikel. Hvis I ønsker at artiklerne om jeres politikere bliver illustreret, er I derfor nødt til at frigive billeder under en fri licens (f.eks. CC-BY-SA), så de kan uploades til Wikimedia Commons og benyttes på en lang række websites, herunder Wikipedia på alverdens sprog.

Point of view – skriv ikke om egne kandidaterRediger

  Uddybende artikel: Wikipedia:Selvbiografier

En af kerneværdierne for Wikipedia, er at artikler skal skrives fra et neutralt synspunkt. En problemstilling der ofte opleves i forbindelse med beskrivelser af kandidaturer, er at dette kan være ret svært, i der typisk fokuseres på det positive, mens det negative ignoreres. Andre problemer ved at skrive om sig selv eller en kandidat man har opstillet vil typisk være at kandidatens betydning overvurderes, at der skrives om andet end det læserne faktisk er interesserede i, eller at artiklen slet ikke opdateres efter valget. Dertil kommer at der nemt kommer en vis ejerskabsfølelse overfor artiklen, hvilket imidlertid er en fejlopfattelse, i det stort set alle har lov at redigere stort set alt på Wikipedia.

Så selv hvis ens kandidat overholder kriterierne for biografier, bør man derfor af disse og flere andre årsager overlade det til en anden og mere neutral person at skrive artiklen på eget initiativ. Skulle der så efterfølgende være faktuelle fejl eller manglende data, er man dog naturligvis velkommen til at rette det eller påpege det på artiklens diskussionsside.

Det skal i øvrigt bemærkes at ovenstående også gælder i forhold til kandidater fra andre partier, bare med modsat fortegn. Det er ikke tilladt at benytte Wikipedia til at nedgøre andre.