Wikipedia:Kriterier for biografier

Genveje:
WP:Bio
WP:BIO

Denne retningslinje behandler de kriterier, der specifikt kan gælde for biografier – se også Wikipedia:Selvbiografier.

Indledende bemærkninger redigér

Overordnet gælder de samme normer for biografier som for alle andre artikler: den omhandlede skal have interesse for andre end de nærmeste (være notabel), artiklen skal skrives fra et neutralt synspunkt, og den skal være understøttet af kilder.

Notabilitet: At der skal være interesse i en bredere kreds skyldes, at vi ikke ønsker, at Wikipedia drukner i artikler, som stort set ingen har interesse i at læse. I stedet fokuserer vi på dem, der har opnået noget, nyder interesse i kraft af deres stilling, eller hvor der kan fortælles noget, der ikke også vil kunne fortælles om en masse andre. Bemærk i den forbindelse også, at det ikke er Wikipedias opgave at gøre en person kendt, en biografi må vente til personen er blevet kendt blandt andre.

Neutralitet er et af Wikipedias grundprincipper. Artikler skal skrives fra et neutralt synspunkt og skal omfatte både neutrale fakta og såvel positive som negative forhold i passende vægtet omfang. Hvor meget der skal medtages af hvert afhænger af den omhandlede person, men det er vigtigt, at en biografi ikke kommer til at fremstå som ensidig hyldest eller nedrakning. Hvis andre har holdninger til personen så gengiv dem – også hvis de mener noget andet end dig – men hold din personlige opfattelse ude af artiklen.

Kilder er et middel til dokumentation af oplysninger og påstande. At der er kilder gør med enkelte undtagelser ikke i sig selv en person notabel, men de dokumenterer det, hvis vedkommende er det og ikke mindst hvorfor. Derudover og mere vigtigt er at de underbygger artiklerne og borger for indholdet. Ved kontroversielle oplysninger skal der altid angives kilder, noget der navnlig er vigtig ved levende personer, da biografien kan påvirke deres liv. Wikipedia bruges som opslagsværk af mange, og vi er derfor nødt til at kunne dokumentere, at det der står i artiklerne faktisk også passer. Undlad i den forbindelse i øvrigt også at fortolke kilderne men overlad den jævnfør ovenstående til tredjepart.

Indhold redigér

Det konkrete indhold af en biografi afhænger naturligvis af hvilken person, det drejer sig om. Men der er nogle ting, der som minimum bør være med:

 • Fulde navn (hvis det kendes) og evt. kendte kalde- og kunstnernavne
 • Fødsels- og evt. dødsdag (med mindre de ikke kendes)
 • Nationalitet
 • Profession
 • Det personen er kendt for (hvis personen ikke er kendt, er det nok en god idé at vente med at skrive en artikel)

Derudover kan følgende medtages, hvis det skønnes:

 • Føde- og evt. dødssted
 • Nære familiemedlemmer der selv er notable.

For nogle faggrupper bør følgende desuden medtages med angivelse af årstal:

 • Arkitekter: bygninger de har tegnet
 • Forfattere: udgivne bøger
 • Instruktører: film og serier de har instrueret
 • Musikere: udgivne album og singler
 • Skuespillere: film og serier de har medvirket i
 • Tegnefilmsdubbere: tegnefilm de har lagt stemme til
 • Udpegede personer: til hvad og hvornår
 • Valgte personer: til hvad, hvornår og for hvem

I øvrigt:

 • Selv om ovenstående ting er vigtige at have med både af hensyn til læserne og for at underbygge notabiliteten, så kan det godt blive lidt tørt, hvis en artikel bare er ren CV-opremsning. Så prøv gerne at komme lidt mere kød på. Har vedkommende været involveret i en eller anden sag, der kan omtales? Eller har andre skrevet et portræt, der kan bruges som kilde til andet end de tørre fakta?
 • Hvis en person repræsenterer en virksomhed, forening, myndighed eller lignende, er det prisværdigt, hvis der i forvejen findes en artikel om denne. Ting der primært vedrører virksomheden etc. skal desuden omtales i artiklen om denne og ikke (i det mindste ikke i større omfang) i artiklen om personen, med mindre vedkommende er ansvarlig for de pågældende ting.
 • Wikipediaartikler er hverken fansider eller hadesider. Uanset om du synes, at en given person er verdens ottende underværk eller verdens største skurk, så skal vedkommende behandles med almindelig respekt og jordnærhed. Biografier skal som alle andre artikler skrives fra et neutralt synspunkt med passende inddragelse af godt og ondt og baseret på fakta og kilder. Husk endvidere at folk ikke er stjerner før andre mener det, og at de ikke anses for skyldige, før de er dømt.
 • Hvis en person er involveret i en retssag, hvor der er nedlagt navneforbud, skal dette respekteres, så længe sagen står på, uanset om navneforbudet omfatter den biograferede eller andre. Overtrædelse er et brud på Retsplejeloven og kan medføre bøde.

Personer, der pr. definition er notable redigér

Det er ikke alle personer, der har gjort eller opnået noget, der gør at der skal være en Wikipedia-artikel om dem, men det lader sig næppe gøre at trække en klar grænse. Man kan dog fremhæve en række mennesker, som pr. definition er notable, og som man derfor ikke behøver diskutere enkeltvis.

Bemærk at nedenstående oplistning på ingen måde er komplet. Der er adskillige andre personer, der også er notable.

I dansk politik redigér

I international politik redigér

Embedsfolk redigér

Militær redigér

 • Forsvarschefen
 • Militærpersoner på generals- eller admiralsniveau
 • Og tilsvarende personer i andre lande og i internationale organisationer – det kan bare være svært at finde verificerbart materiale.

Foreningsfolk redigér

Forskning redigér

 • Præsidenter, bestyrelsesformænd, direktører, rektorer, prorektorer og dekaner for danske og udenlandske universiteter
 • Ordinære professorer ved danske universiteter
 • Og tilsvarende personer i andre lande og i internationale institutioner – det kan bare være svært at finde verificerbart materiale.

Sport redigér

 • Olympiske mestre
 • Verdensmestre i olympiske sportsgrene
 • Personer der har sat verdensrekord i olympiske sportsgrene

Prismodtagere og andre hædrede redigér

Erhvervsfolk redigér

 • De 100 rigeste mennesker i verden
 • De 10 rigeste mennesker i Danmark
 • Administrerende direktører og bestyrelsesformænd i virksomhederne i OMX C25 (tidligere KFX-indekset) og tilsvarende udenlandske aktieindeks

Religion redigér

Biograferede andetsteds redigér

Ikke nok redigér

Genveje:
WP:IKKE NOK
WP:Upcoming

Ligesom der er en række personer, der pr. definition er notable, så er der også mange, der ikke er det, simpelthen fordi de ikke har gjort sig bemærket nok. Sat lidt på spidsen så er det ikke nok at skrive en gang imellem på de sociale medier eller være begravet på kirkegården. Der skal noget mere til, og selv da er det ikke nødvendigvis nok. For mange grupper gælder nemlig af dets medlemmer skal tælles i tusinder, hvis ikke millioner, hvorfor det at være medlem simpelthen ikke er noget særligt og normalt ikke giver anledning til interesse i en større kreds.

Følgende er pr. definition ikke notable nok, med mindre de er blevet endog usædvanligt kendte på det (for eksempel som talsmænd). Det kan dog være værd at nævne, hvis de er blevet notable af andre årsager.

Bemærk at heller ikke denne liste er komplet. Der er adskillige andre personer, der heller ikke er notable nok.

 • Kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • Kandidater og suppleanter til regionsråd, parlamenter og lignende. Dette er besluttet ved afstemning. Kandidater til præsidentposter kan dog eventuelt være notable.
 • Menige medlemmer af bestyrelser, råd, nævn, udvalg og lignende samt kandidater og suppleanter til samme. Formænd kan dog eventuelt være notable.
 • Butiksejere
 • Håndværkere og håndværksmestre. Laugsformænd, foreningsformænd etc. kan dog eventuelt være notable.
 • Politimestre og politifolk af lavere grad i øvrigt
 • Mellemledere under direktionsniveau
 • I familie eller samlevende med notable personer
 • Soldater faldet i krig
 • Ofre for forbrydelser.
 • Anklagede og straffede personer. Har sagen fået betydelig offentlig omtale, kan de dog eventuelt være notable.
 • Engangsoptrædende i tv (herunder deltagere i reality-shows), radio, aviser eller andre medier
 • Biograferede i jubilæumsskrifter, slægtsbøger, "blå bøger" fra skoler og lignende
 • Upcoming musikere – "upcoming" betyder jo netop at de ikke er kendt nok (endnu).
 • Musikere og forfattere der endnu ikke har fået deres værker udgivet og derfor ikke kan bedømmes.

Derudover er det heller ikke nok, at der er en artikel om vedkommende på et eller flere andre sprog. De andre sprog kan nemlig have andre kriterier end dansk Wikipedia. Eller der kan være tilfælde, hvor artiklen modsat ikke er i overensstemmelse med deres kriterier men bare ikke er blevet slettet endnu.

Aktuelle personer redigér

Fra tid til anden bliver ellers ukendte personer genstand for stor medieopmærksomhed, f.eks. i forbindelse med internationale politiske strømninger. Det er vigtigt at huske på at Wikipedia ikke er et nyhedsmedie. Så det kan meget vel være at vedkommende er ukendt før og efter sagen. Det kan være relevant at undersøge, om ikke fokus på baggrundshistorien er mere relevant på længere sigt.

F.eks. udløste anholdelsen af Merrill Newman i Nordkorea en del mediebevågenhed, specielt i USA. Anne Mie Roer Jensen blev sammen med 29 andre personer anholdt i Rusland for deres rolle i Arctic Sunrise-sagen 2013, men i danske medier var fokus stort set kun på hende.

Gråzoner – dem der ikke er nævnt redigér

Som læseren måske har bemærket, er der adskillige personer og faggrupper, der ikke er nævnt ovenfor. Det er til dels for ikke at gøre siden unødig lang, men også fordi der er en del, der hersker usikkerhed eller uenighed om. Det kan f.eks. være kommunalbestyrelsesmedlemmer eller professionelle sportsfolk, som utvivlsomt har opnået noget, men hvor mange ikke er videre kendte udenfor de kredse, hvor de naturligt færdes. Eller det kan være vindere af mesterskaber, som der i nogle sammenhænge kun er enkelte højt hædrede af men i andre sammenhænge i spandevis af. Eller skuespillere hvor det kan være svært at vægte en enkelt hovedrolle i forhold til flere biroller. Og så fremdeles.

Naturligvis ønsker Wikipedia ikke at bidrage til smagsdommeri, og det er absolut ikke udtryk for seen ned på, hvis en person bliver betegnet som ikke notabel, selv om vedkommende måske alligevel er det i nogles øjne. Problemet er derimod at man på en række områder skal være fagmand for for alvor at kunne bedømme en persons bedrifter, i det man dog samtidig også skal kunne se tingene i et lidt større perspektiv. Her render vi imidlertid ind i, at Wikipedia skrives og administreres af personer med mange forskellige interesser og baggrunde. Hvilket lidt paradoksalt betyder, at der i en række sammenhænge kun er ganske få, der for alvor kan bedømme en given persons notabilitet. Så hvis du vil undgå at en artikel står og falder med deres bidrag og bedømmelser – eller i deres fravær, lægmænds opfattelser – må du sørge for at skrive artiklen på en måde, så udenforstående også kan se hvorfor denne eller hin person er værd at have en artikel om.

Fodboldspillere og -trænere redigér

Fodboldspillere og trænere er tidligere blevet diskuteret uden at der er nået en klar konklusion. Diskussionen er dog mundet ud i et sæt tommelfingerregler, der er retningsgivende for spillere og trænere inden for fodbold. Diskussionen kan findes her: Wikipedia:Landsbybrønden/Hvilke danske fodboldklubber, spillere og trænere skal med.

Selvbiografier og tæt på redigér

Uanset om en person er notabel eller ej, må vedkommendes biografi ikke skrives af vedkommende selv eller af en, der er tæt på vedkommende. Det er bl.a. for at sikre Wikipedias neutralitet og uafhængighed, men også fordi mange erfaringsmæssigt overvurderer sig selv eller tager kritik meget personligt.

Dette er beskrevet nærmere i normen Wikipedia:Selvbiografier.