Hydrofil bruges blandt andet indenfor kemi og betyder reelt set vandelskende.

At et molekyle er hydrofilt betyder at molekylet indeholder en eller flere hydrofile grupper, som f.eks. en hydroxy/alkohol-gruppe. En hydrofil gruppe indeholder polære kovalente bindinger, der gør molekylet opløseligt i polære opløsningsmidler som f.eks. vand. Deraf navnet vandelskende.

Hydrofile grupper redigér

Kemisk symbol Gruppenavn Præfix/suffix
O-H Hydroxylgruppe Hydroxy- / -ol
C=O Carbonylgruppe Carbonyl- / -on
N-H Aminogruppe Amino- / -amin

Som en tommelfingerregel siges det at et molekyle er hydrofilt hvis det indeholder mindst én hydrofil gruppe for hver fire hydrofobe grupper. Overgangen mellem hydrofil og hydrofob er dog glidende.