ICD-10 Kapitel XIX - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger

ICD-10 Kapitel XIX – Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger er det ellevte kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet omhandler læsioner, forgiftninger og andre følger af ydre påvirkninger.

Kapitel XIX – Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (S00-T98)
S00-S09 - Hovedlæsioner
S00 - Overfladisk læsion af hovedet
S01 - Åbent sår på hoved
S02 - Kraniebrud og brud af ansigtsknogler
S03 - Ledskred og forvridning af ledbånd på hovedet
S04 - Læsioner af hjernenerve
S05 - Læsion af øje og øjenhule
S06 - Intrakranielle læsioner
S07 - Knusningslæsion på hovedet
S08 - Traumatisk amputation af dele af hovedet
S09 - Anden og ikke specificeret læsion i hovedet
S10-S19 - Halslæsioner
S10 - Overfladisk læsion på halsen
S11 - Åbent sår på halsen
S12 - Fraktur i halsregionen
S13 - Luksation og distorsion af led og ligamenter på halsen
S14 - Læsion af nerver og rygmarv i halsregionen
S15 - Læsion af blodkar i halsregionen
S16 - Læsion af muskler og sener i halsregionen
S17 - Knusningslæsion på halsen
S18 - Traumatisk amputation af hovedet
S19 - Andre og ikke specificerede læsioner på halsen
S20-S29 - Thoraxlæsioner
S20 - Overfladisk læsion af thorax
S21 - Åbent sår på thorax
S22 - Fraktur af ribben, brystbenet og torakale rygsøjle
S23 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i thoraxskelettet
S24 - Læsion af nerver og rygmarv i brystregionen
S25 - Læsion af blodkar i thorax
S26 - Læsion af hjertet
S27 - Læsion af andre og ikke specificerede organer i thorax
S28 - Knusningslæsion af thorax og traumatisk amputation af dele af thorax
S29 - Andre og ikke specificerede læsioner af thorax
S30-S39 - Læsioner i abdomen, lænden og bækkenet
S30 - Overfladisk læsion af abdomen, lænden og bækkenet
S31 - Åbent sår på abdomen, lænden og bækkenet
S32 - Fraktur af lumbale rygsøjle og bækkenet
S33 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i lumbale rygsøjle og bækkenet
S34 - Læsion af nerver og rygmarv i lænde- og bækkenregionen
S35 - Læsion af blodkar i abdomen, lænden og bækkenet
S36 - Læsion af organer i bughulen
S37 - Læsion af bækkenorganer
S38 - Knusningslæsion og traumatisk amputation af dele af abdomen, lænden og bækkenet
S39 - Andre og ikke specificerede læsioner af abdomen, lænden og bækkenet
S40-S49 - Læsioner af skulder og overarm
S40 - Overfladisk læsion af skulder og overarm
S41 - Åbent sår på skulder og overarm
S42 - Fraktur af skulder og overarm
S43 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i skulderregion
S44 - Læsion af nerver i skulderregion og overarm
S45 - Læsion af blodkar i skulderregion og overarm
S46 - Læsion af muskler og sener i skulder og overarm
S47 - Knusningslæsion af skulderregion og overarm
S48 - Traumatisk amputation af skulder og overarm
S49 - Andre og ikke specificerede læsioner af skulderregion og overarm
S50-S59 - Læsioner af albue og underarm
S50 - Overfladisk læsion af albueregion og underarm
S51 - Åbent sår på albueregion og underarm
S52 - Fraktur af albue og underarm
S53 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i albueregion
S54 - Læsion af nerver i albueregion og underarm
S55 - Læsion af blodkar i albueregion og underarm
S56 - Læsion af muskler og sener i underarm
S57 - Knusningslæsion af albue og underarm
S58 - Traumatisk amputation af albue og underarm
S59 - Andre og ikke specificerede læsioner af albue og underarm
S60-S69 - Læsioner af håndled og hånd
S60 - Overfladisk læsion af håndled og hånd
S61 - Åbent sår på håndled og hånd
S62 - Fraktur af håndled og hånd
S63 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i håndled og hånd
S64 - Læsion af nerver i håndled og hånd
S65 - Læsion af blodkar i håndled og hånd
S66 - Læsion af muskler og sener i håndled og hånd
S67 - Knusningslæsion af håndled og hånd
S68 - Traumatisk amputation af håndled og hånd
S69 - Andre og ikke specificerede læsioner af håndled og hånd
S70-S79 - Læsioner af hofte og lår
S70 - Overfladisk læsion af hofteregion og lår
S71 - Åbent sår på hofteregion og lår
S72 - Fraktur af femur
S73 - Luksation og distorsion af hofte
S74 - Læsion af nerver i hofteregion og i lår
S75 - Læsion af blodkar i hofteregion og lår
S76 - Læsion af muskler og sener i hofteregion og lår
S77 - Knusningslæsion af hofteregion og lår
S78 - Traumatisk amputation af hofte og lår
S79 - Andre og ikke specificerede læsioner af hofteregion og lår
S80-S89 - Læsioner af knæ og underben
S80 - Overfladisk læsion af knæ og underben
S81 - Åbent sår på knæ og underben
S82 - Fraktur af knæ, underben og ankel
S83 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i knæ
S84 - Læsion af nerver i knæregion og underben
S85 - Læsion af blodkar i knæregion og underben
S86 - Beskadigelse af muskler og sener i knæregion eller underben
S87 - Knusningslæsion af knæ og crus
S88 - Traumatisk amputation i knæregion eller underben
S89 - Andre og ikke specificerede læsioner af knæregion og underben
S90-S99 - Læsioner af ankel og fod
S90 - Overfladisk læsion af ankel og fod
S91 - Åbent sår på ankel og fod
S92 - Fraktur af fod
S93 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i ankel og fod
S94 - Læsion af nerver i ankel og fod
S95 - Beskadigelse af blodkar i ankel og fod
S96 - Læsion af muskler og sener i ankel og fod
S97 - Knusningslæsion af ankel og fod
S98 - Traumatisk amputation af ankel og fod
S99 - Andre og ikke specificerede læsioner af ankel og fod
T00-T07 - Læsioner af flere legemsregioner
T00 - Overfladiske læsioner af flere legemsregioner
T01 - Åbne sår på flere legemsregioner
T02 - Frakturer i flere legemsregioner
T03 - Luksation og distorsion af led og ligamenter i flere legemsregioner
T04 - Knusningslæsioner i flere legemsregioner
T05 - Traumatisk amputation af flere legemsdele
T06 - Andre læsioner af flere legemsregioner IKA
T07 - Multiple læsioner uden nærmere specificeringer
T08-T14 - Læsioner uden nærmere angivelse af lokalisation på legemsregion
T08 - Fraktur af rygsøjlen uden angivelse af niveau
T09 - Andre læsioner af rygsøjle og krop uden angivelse af lokalisation
T10 - Fraktur af overekstremitet uden angivelse af lokalisation
T11 - Andre læsioner af overekstremitet uden angivelse af lokalisation
T12 - Fraktur af underekstremitet uden angivelse af lokalisation
T13 - Andre læsioner af underekstremitet uden angivelse af lokalisation
T14 - Læsion uden angivelse af legemsregion
T15-T19 - Fremmedlegemer trængt ind gennem naturlige legemsåbninger
T15 - Fremmedlegeme på øjets ydre overflade
T16 - Fremmedlegeme i øre
T17 - Fremmedlegeme i luftvejene
T18 - Fremmedlegeme i fordøjelseskanalen
T19 - Fremmedlegeme i urin- og kønsorganerne
T20-T32 - Forbrændinger og ætsninger
T20-T25 - Forbrændinger og ætsninger af huden i forskellige legemsregioner
T20 - Forbrænding og ætsning på hovedet og halsen
T21 - Forbrænding og ætsning på kroppen
T22 - Forbrænding og ætsning på skulder og arm
T23 - Forbrænding og ætsning på håndled og hånd
T24 - Forbrænding og ætsning på hofte og ben
T25 - Forbrænding og ætsning på ankel og fod
T26-T28 - Forbrændinger og ætsninger af øjne og indre organer
T26 - Forbrænding og ætsning af øje og øjenregion
T27 - Forbrænding og ætsning af luftveje
T28 - Forbrænding og ætsning af andre indre organer
T29-T32 - Forbrændinger og ætsninger af flere og ikke specificerede regioner
T29 - Forbrænding og ætsning af flere legemsregioner
T30 - Forbrænding og ætsning uden angivelse af legemsregion
T31 - Forbrænding i procent af legemsoverfladen
T32 - Ætsning i procent af legemsoverfladen
T33-T35 - Forfrysninger
T33 - Overfladisk forfrysning
T34 - Forfrysning med nekrose
T35 - Forfrysninger i flere legemsregioner og ikke specificeret forfrysning
T36-T50 - Skadelige virkninger af lægemidler og biologiske stoffer
T36 - Forgiftning med antibiotika til systemisk brug
T37 - Forgiftning med andre antibakterielle og antiparasitære midler
T38 - Forgiftning med hormoner og syntetiske substitutter og antagonister IKA
T39 - Forgiftning med svage smertestillende midler
T40 - Forgiftninger med opioider, kokain og hallucinogener
T41 - Forgiftninger med bedøvelsesmidler og terapeutiske gasarter
T42 - Forgiftninger med epilepsi-, sove- og antiparkinsonmidler
T43 - Forgiftninger med andre psykotrope midler, IKA
T44 - Forgiftning med lægemidler med virkning på det autonome nervesystem
T45 - Forgiftning med lægemidler med systemisk og hæmatologisk virkning IKA
T46 - Forgiftning med lægemidler med virkning primært på hjerte og kredsløb
T47 - Forgiftning med lægemidler med virkning primært på fordøjelsessystemet
T48 - Forgiftning med lægemidler med virkning primært på glat muskulatur, bevægeapparat og åndedrætsorganer
T49 - Forgiftning med lokalt virkende lægemidler til hud, slimhinder, øjne, ører, næse, hals og tænder
T50 - Forgiftning med diuretika og andre og ikke specificerede lægemidler og biologiske stoffer
T51-T65 - Skadelige virkninger af ikke-medicinske substanser
T51 - Forgiftning med alkohol
T52 - Forgiftning med organiske opløsningsmidler
T53 - Forgiftning med halogenderivater af alifatiske og aromatiske hydrocarboner
T54 - Forgiftning med ætsende substanser
T55 - Forgiftning med sæbe og rengøringsmidler
T56 - Forgiftning med metaller
T57 - Forgiftning med andre uorganiske substanser
T58 - Forgiftning med kulilte
T59 - Forgiftning med andre gasarter, røg og dampe
T60 - Forgiftning med pesticider
T61 - Forgiftning med giftige bestanddele i madvarer fra havet
T62 - Forgiftning med andre giftige bestanddele i madvarer
T63 - Skadelig virkning ved kontakt med giftige dyr
T64 - Skadelig virkning af aflatoksin og andre svampegifte i madvarer
T65 - Forgiftning med andre og ikke specificerede substanser
T66-T78 - Andre skadelige påvirkninger
T66 - Skade forårsaget af stråling
T67 - Skade forårsaget af varme og lys
T68 - Påvirkning af nedsat temperatur
T69 - Andre virkninger af nedsat temperatur
T70 - Skadelig virkning af lufttryk og vandtryk
T71 - Kvælning
T73 - Skadevirkning af andre mangelsituationer
T74 - Mishandlingssyndromer
T75 - Andre ydre påvirkninger
T78 - Visse bivirkninger IKA
T79 - Visse tidlige komplikationer til beskadigelse
T79 - Visse tidlige komplikationer til skade ved ydre påvirkning IKA
T80-T89 - Komplikationer til kirurgisk og medicinsk behandling IKA
T80 - Komplikationer efter infusion, transfusion og injektion
T81 - Komplikationer til indgreb IKA
T82 - Komplikationer til proteser, implantater og transplantater i hjerte og kar
T83 - Komplikationer til urogenitale proteser, implantater og transplanter
T84 - Komplikationer til interne ortopædiske proteser, implantater og transplantater
T85 - Komplikationer til andre interne proteser, implantater og transplantater
T86 - Svigt og afstødning af transplanterede organer og væv
T87 - Komplikationer til påsætning og amputation
T88 - Andre komplikationer til kirurgisk og medicinsk behandling IKA
T89 - Infektioner opstået i forbindelse med sygehusbehandling
T90-T98 - Følger af læsioner, forgiftning og andre ydre påvirkninger
T90 - Følgetilstande efter læsion af hovedet
T91 - Følgetilstand efter læsion af halsen og kroppen
T92 - Følgetilstande efter læsion af overekstremitet
T93 - Følgetilstande efter læsion af underekstremitet
T94 - Følgetilstande efter læsion i flere eller ikke specificerede legemsregioner
T95 - Følgetilstande efter forbrændinger, ætsninger og forfrysninger
T96 - Følgetilstande efter forgiftning med lægemidler og biologiske substanser
T97 - Følgetilstande efter forgiftning med ikke-medicinske substanser
T98 - Følgetilstande efter andre eller ikke specificerede virkninger af ydre påvirkninger
LægevidenskabSpire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.