ICD-10 er en klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande udformet af WHO. ICD er forkortelse for International Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD-10 er således den tiende udgave af dette system.

Systemet grupperer sygdomme i 22 kapitler med tilhørende hovedgrupper og undergrupper. Til hver sygdom i systemet hører en tilsvarende diagnosekode. Diagnosekoden består af ét bogstav og op til tre tal. Bogstavet angiver, hvilken overordnet gruppe sygdommen tilhører, typisk hvilket organsystem eller område sygdommen findes i. Herefter angiver de to første tal i koden, hvilken sygdom, der er tale om. Disse to tal efterfølges af et punktum efterfulgt af endnu et tal, der angiver detaljer om sygdommen.

Ex: ICD-10-kode "J03.0". Bogstavet J angiver, at sygdommen befinder sig i luftvejene, "03" at sygdommen er halsbetændelse, og "0" efter punktummet betyder at halsbetændelsen skyldes infektion med streptokokker.

Siden 1. januar 1994 har WHOs diagnoseliste (ICD-10) været anvendt i Danmark. ICD-10-systemet er i Danmark inkorporeret i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem, SKS, der ud over klassificering af sygdomme også indeholder klassificering af bl.a. undersøgelser, operationer og topografi. Diagnosekoderne i SKS har et "D" foran ICD-10-koden. Desuden kan de danske koder forsynes med endnu ét bogstav efter ICD-10-koden.

Diagnoserne i ICD-systemet stilles ud fra særlige diagnostiske kriterier hvor der indgår symptomer, objektive fund ved undersøgelser af patienten og patientens sygehistorie. De er derved ikke, som tidligere, baseret på antagelser om sygdommens årsag. For de fleste sygdomme er der internationalt anerkendte diagnostiske kriterier, der enten bygger på videnskabelig evidens eller på faglig enighed, hvis der ikke forefindes videnskabelig evidens. De diagnostiske kriterier skal i størst mulige omfang være både specifik (kun dem med sygdom får diagnosen), sensitiv (alle med sygdommen skal også have diagnosen) og reliabel (Samme symptomer/tegn skal gives den samme diagnose uafhængigt af hvem der stiller diagnosen).

Per 1. januar 2022 vil ICD-10 blive afløst af dens efterfølger ICD-11.[1] Arbejdet på at udvikle en ny klassifikation startede i 2007, og den nye ICD blev vedtaget i 2019.

Kapitlerne

redigér
Kapitel Afsnit Titel
Kapitel I A00-B99 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme
Kapitel II C00-D48 Svulster
Kapitel III D50-D89 Sygdomme i blod og bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem
Kapitel IV E00-E90 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme
Kapitel V F00-F99 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser
Kapitel VI G00-G99 Sygdomme i nervesystemet
Kapitel VII H00-H59 Sygdomme i øje og øjenomgivelser
Kapitel VIII H60-H95 Sygdomme i øre og processus mastoideus
Kapitel IX I00-I99 Sygdomme i kredsløbsorganer
Kapitel X J00-J99 Sygdomme i åndedrætsorganer
Kapitel XI K00-K93 Sygdomme i fordøjelsesorganer
Kapitel XII L00-L99 Sygdomme i hud og underhud
Kapitel XIII M00-M99 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv
Kapitel XIV N00-N99 Sygdomme i urin- og kønsorganer
Kapitel XV O00-O99 Svangerskab, fødsel og barsel
Kapitel XVI P00-P96 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode
Kapitel XVII Q00-Q99 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier
Kapitel XVIII R00-R99 Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds
Kapitel XIX S00-T98 Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger
Kapitel XX X60-Y09 Ydre sygdoms- og dødsårsager
Kapitel XXI Z00-Z99 Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen
Kapitel XXII U Koder til specielle formål

Se også

redigér

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Referencer

redigér

Eksterne henvisninger

redigér


 Spire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.