IG-541 er en blanding af inaktive atmosfæriske gasarter bestående af ca. 52% nitrogen, ca. 40% argon og ca. 8% kuldioxyd, der bruges som slukningsmiddel i brandslukning.[1] Produktet sælges under forskellige varemærker, bl.a. Inergen,[2] prolnert[1] og Inertech.[3]

Stålflasker med Inergen (IG-541) som en del af et brandslukningsanlæg

IG-541 bliver aktiveret af et automatisk branddetektionsanlæg, som sender gassen ind i det rum, der skal beskyttes. Gassen sænker iltniveauet i rummet fra 20,9 % til mellem 12-15 %. Det lave iltniveau kvæler ilden, før den udvikler sig. Det er sikkert for mennesker og dyr at opholde sig i et rum, hvor et IG-541 rumslukningsanlæg bliver aktiveret, da iltniveauet er over 11 %, som anses for at være minimumsniveauet.[kilde mangler]

I modsætning til Halon-anlæg eller lignende anlæg indeholder IG-541 ikke gasser, som er skadelige for ozonlaget.

ReferencerRediger