Impedans er den elektriske modstand som en elektronisk komponent eller transducer frembyder over for vekselstrøm.

Impedans måles i ohm. Impedansens værdi er et komplekst tal, hvor realdelen er den velkendte elektriske modstand, kaldet resistans, og imaginærdelen, reaktans. Skrives f.eks. (100 + j 50) ohm. Selv om man indenfor matematikken bruger bogstavet i som symbol på den imaginære enhed, bruger man indenfor elektronikken bogstavet j, fordi i i forvejen bruges som symbol for størrelsen af en vekselstrøm.

Impedansen i ohm er per definition den multiplikative inverse af den elektriske admittans i siemens.

Eksempel: Induktor redigér

Spændingen induceret i en ideel spole er givet ved:

 

Ved sinusoidal vekselstrøm

 

er spændingen derfor:

 

Det ses, at en faktor   ganges på, og at oscillationen forskydes med 90°:

 

Med kompleks notation bliver dette:

 

eller blot

 

Eksponentialfunktionen er ifølge Eulers formel lig med den imaginære enhed:

 

Derved ses det, at impedansen for en spole er

 

og at en reel spole altså kun har en reaktans, men ingen reel modstand. [1]

Litteraturhenvisninger redigér

  1. ^ Demtröder, Wolfgang. "Elektrotechnische Anwendungen", Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik (6. udgave), Springer Spektrum. 2002, s. 151-152. ISBN 978-3-642-29943-8.

Se også redigér