Indlandssalteng er en prioriteret naturtype i Natura 2000-netværket, dvs. en naturtype, der vurderes som særligt truet i Europa. Den har nummer 1340 i den fælleseuropæiske Natura 2000-registrering. Naturtypen findes kun på enkelte små lokaliteter i Nordjylland og på Sjælland.[1]

Almindelig Salturt også kaldet Kveller

Indlandssaltenge er naturlige saltafhængige plantesamfundstrandenge hvor saltpåvirkningen ikke skyldes havet. Der er flere undertyper, f.eks. salte kildevæld og brakvands-rørsumpe og engagtige samfund. Naturtypen findes på steder, hvor der er saltholdigt grundvand pga. salt i undergrunden.

Vegetationen består af salttålende græsser og urter, der også findes på strandenge. [2]

Indlandssalteng har ifølge DCEs rapport fra 2019 en stærkt ugunstig bevaringsstatus som følge af næringsstofpåvirkning og tilgroning.[1]

Typiske planter redigér

Eksterne kilder/henvisninger redigér

  1. ^ a b Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 14. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.
  2. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine mst.dk p10