Ingeniør

person, der beskæftiger sig med ingeniørvidenskab

En ingeniør er en person, der beskæftiger sig med ingeniørvidenskab som konstruktion, planlægning og styring af proces, produktion og produkter.

Elektroingeniøren Kitty Joyner i Langley i 1952.
Foto: NASA

I Danmark er den højeste ingeniøruddannelse studiet til civilingeniør – cand.polyt. Uddannelsen er normeret til 5 år og udbydes af Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet Det Tekniske Fakultet og Aarhus Universitet. Civilingeniør-studiet består af to dele - En bachelor- og en master-del. Efter 3 års studier opnår den studerende titel af Bachelor of Science (B.Sc.) og efter yderligere 2 år titlen som Master of Science (M.Sc.) inkl. en undertitel inden for deres retning.

De 3½-årige ingeniøruddannelser til diplomingeniør (tidligere akademiingeniør og teknikumingeniør) udbydes af langt flere uddannelsesinstitutioner landet over. De har efter at have bestået 210 ECTS-point titel af Bachelor of Engineering (Tidligere også Bachelor of Science) hertil en underkategori. Bac. Eng. E.E er eksempelvis en bachelor i Electric Engineering (El/Elektronik-ingeniør) En maskinmester har titel af "Bachelor of Technology Management and Marine Engineering", men er normalt ikke alment benævnt som en ingeniør. Titlen maskinmester er beskyttet hvorimod titlen ingeniør ikke er. (I erhvervslivet ansættes mange maskinmestre dog med diverse ingeniør titler[kilde mangler])

Ingeniør er ikke en beskyttet titel,[1] og kan anvendes frit af alle uanset uddannelse eller mangel på samme.

Historie redigér

Den mellemøstlige (Manglende kilder gør det vanskeligt at bestemme om han var perser, kurder eller araber) al-Jazari betegnes af nogle[2] som den første egentlige ingeniør. I 1206 færdiggjorde han en bog med beskrivelser og illustrationer af 50 mekaniske instrumenter.

Uddannelse redigér

Alle universiteter som for nuværende (2014) uddanner ingeniører har forskellige studieordninger, og de forskellige obligatoriske fag ligger ikke på samme semestre.

De fleste universiteter underviser mest i almen videnskab/fysik/matematik de først par semestre. Samundervisning af lignende uddannelser, og først senere undervises i specialiseringer.

Alle ingeniører skal have et vist antal ECTS-point inden for fysik/matematik – niveauet varierer efter specialisering.

Selv om man underviser i det før nævnte fag vil du sjældent komme ud på en praktikplads hvor du kan fungere som ingeniør og/eller observere færdiguddannede ingeniører udføre deres arbejde.

Uddannelsestyper redigér

Alle ingeniører er fra de naturvidenskabelige fakulteter, og underkategorierne er mange, de danske titler er med tiden blevet lidt udvaskede og hvert universitet har måske en anden gren af underkategorierne.

 • Elektrisk energiteknologi ingeniør (Tidligere stærkstrømsingeniør)[3]
 • Elektroingeniør (Tidligere svagstrømsingeniør)
 • Produktionsingeniør
 • IT-ingeniør (Lærings- og Oplevelsesteknologi ingeniør)[4]
 • Softwareingeniør
 • Maskiningeniør
 • Bygningsingeniør
 • Processingeniør
 • Sundhedsteknologi ingeniør
 • Forretningsingeniør (Blanding mellem en ingeniør og en erhvervsøkonom)
 • Eksportingeniør
 • Kemiingeniør
 • Miljøingeniør
 • Biotekingeniør
 • Skov- og Landskabsingeniør (ikke anerkendt i IDA-regi)
 • Trafik og Transportingeniør

I lighed med softwarearkitekt benyttes softwareingeniør ofte som betegnelse for softwareudviklere, selvom de ikke nødvendigvis er uddannede ingeniører.

Ingeniører hos det offentlige redigér

Hos det offentlige findes der flere stillingskategorier for ingeniører. Fx

Ingeniøruddannelsens historie i Danmark redigér

Skelsættende begivenheder i den danske ingeniøruddannelse: [5]

1829 redigér

Polytekniske Læreanstalt indvies, som uddannelsessted for kandidater i henholdsvis mekanik (maskiningeniører) og i anvendt naturvidenskab (kemikere).

H.C. Ørsted var leder af læreanstalten til 1851. Studietiden var to år.

1903 redigér

Elektronik oprettes som selvstændig studieretning. Der uddannes på dette tidspunkt fire slags ingeniører:

 • bygningsingeniører
 • elektroingeniører
 • fabriksingeniører (senere kemiingeniører)
 • maskiningeniører.

1905 redigér

Teknikumingeniøruddannelsen bliver oprettet i Odense, siden i andre danske byer. Uddannelsen henvender sig til håndværkersvende med lyst og evner til at læse videre.

1933 redigér

Navnet Danmarks Tekniske Højskole (DTH), senere Danmarks Tekniske Universitet (DTU), anvendes for første gang, samtidig med at det er første gang, at den beskyttede titel civilingeniør bliver brugt.

1957 redigér

Danmarks Ingeniørakademi (DIA) oprettes som selvstændig institution for uddannelse of akademiingeniører.

1974 redigér

Aalborg Teknikum bliver en del af det nyoprettede Aalborg Universitet, og siden fusionerede en stor del af landets ingeniørhøjskoler med landets universiteter.

1993 redigér

Diplomingeniøruddannelsen afløser de hidtidige akademi- og teknikumingeniøruddannelser.

1995 redigér

Danmarks Ingeniørakademi (DIA) fusionerer med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der herefter uddanner civilingeniører med en fem-årig uddannelse og diplomingeniører med en 3,5-årig uddannelse.

2007 redigér

Ingeniørhøjskolerne i København (IHK) og Aarhus (IHA) ønskes lagt sammen, af politikerne, med professionshøjskolerne, men de to skoler udvider i stedet samarbejdet med henholdsvis Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

2013 redigér

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) fusioneres med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Referencer redigér

 1. ^ Ingeniøren Misbrug. Hentet den 6. december 2014.
 2. ^ Who was the First Engineer?. engineering.com. Henett 24/2-2019
 3. ^ https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-elektrisk-energiteknologi
 4. ^ "IT-ingeniør (Lærings- og Oplevelsesteknologi ingeniør)". Arkiveret fra originalen 17. februar 2015. Hentet 17. februar 2015.
 5. ^ Danske Maskiningeniører, 1913 – 2013, Dansk Maskinteknisk Selskab, Ingeniørforeningen IDA, pp 32

Eksterne henvisninger redigér

 
Wikimedia Commons har medier relateret til: