INES-skalaen (International Nuclear Event Scale) blev introduceret i 1990 af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), med det formål at etablere hurtig national og international kommunikation i forbindelse med sikkerhedsmæssige aspekter vedrørende og i forbindelse med atomulykker.

INES-skalaen, skitse visende niveaudeling (engelsk)

Skalainddeling Rediger

Skalaen er opdel i syv niveauer, for registrering af radioaktivt udslip og stråling. Tre for hændelser (niveauerne 1, 2 og 3) samt fire for ulykker (4, 5, 6 og 7).

Eksempler Rediger

De eneste ulykker der hidtil er blevet registreret som niveau 7 ulykker er Tjernobylulykken, den 26. april 1986 og Fukushima I-ulykkerne den 11. marts 2011.

Ekstern henvisning og kilde Rediger