Intuition

Intuition anvendes i to betydninger, hvorimellem der ikke altid skelnes klart. Dels til at betegne en form for indblik uden forudgående planlægning eller fastlagt metode, dels betegnende en direkte, højere form for erkendelse, der implicerer en skjult sammenhæng i universet.

Intuitionisme er en filosofisk retning, der er grundlagt af Henri Bergson. Bergsons bøger omhandler hukommelsen, instinktet og det tillærte. Hans forfatterskab ligger på grænsen mellem videnskab, filosofi og mystik. Ligesom Maeterlincks forfatterskab kan Bergsons forstås som et opgør med den positivistiske holdning, der i slutningen af det nittende århundrede stillede menneskeheden i udsigt at religion og tro efterhånden bliver overflødiggjort til fordel for såkaldt positiv viden.