Åbn hovedmenuen
Merge-split-transwiki default.svgSammenskrivningsforslag
Artiklerne Java (programmeringssprog), Java syntaks er foreslået sammenskrevet. (Siden november 2017)  Diskutér forslaget

Java Syntaks (syntax)Rediger

Java er et objekt orienteret programmeringssprog, udviklet af Sun Microsystems, originalt kaldet Oak, men da det navn allerede var brugt, valgte de Java.

BasisRediger

IdentifierRediger

En indentifier er navnet på et element i koden. Der er normale navngivningspraksiser til elementer. Indentifiere i Java er case-sensitive, altså

yourName

er ikke den samme indentifier som

yourname

En indentifier kan indeholde med:

 • En hvilken som helst Unicode-karakter (også tal)
 • Valuta tegn (som $)
 • Understreger (underscores, _)

En indentifier kan ikke:

 • Starte med et tal
 • Have det samme navn som et reserveret nøgle-ord

Nøgleord

abstract continue for new switch
assert default goto package synchronized
boolean do if private this
break double implements protected throw
byte else import public throws
case enum instanceof return transient
catch extends int short try
char final interface static void
class finally long strictfp volatile
const float native super while

Literaler

Hele tal (Integer)
binary (introduced in Java SE 7) 0b11110101 (0b followed by a binary number)
octal 0365 (0 followed by an octal number)
hexadecimal 0xF5 (0x followed by a hexadecimal number)
decimal 245 (decimal number)
Værdier med decimaler
float 23.5F.5f1.72E3F (decimal fraction with an optional exponent indicator, followed by F)
0x.5FP0F0x.5P-6f (0x followed by a hexadecimal fraction with a mandatory exponent indicator and a suffix F)
double 23.5D.51.72E3D (decimal fraction with an optional exponent indicator, followed by optional D)
0x.5FP00x.5P-6D (0x followed by a hexadecimal fraction with a mandatory exponent indicator and an optional suffix D)
Karakter literaler
char 'a''Z''\u0231' (character or a character escape, enclosed in single quotes)
Boolean literaler
boolean truefalse
null literaler
null reference null
String literaler
String "Hello, World" (sequence of characters and character escapes enclosed in double quotes)
Karakterer i strings
Unicode character \u3876 (\u followed by the hexadecimal unicode code point up to U+FFFF)
Octal escape \352 (octal number not exceeding 377, preceded by backslash)
Line feed \n
Carriage return \r
Form feed \f
Backslash \\
Single quote \'
Double quote \"
Tab \t
Backspace \b

Hele tal er af typen int ved standard, medmindre typen Long er specifikt indtastet og med et L eller l i slutningen af initialisationen.

Variabler

Variabler er indentifierer med en værdi.

int count; //Deklarer en variabel med navnet count uden en værdi
count = 35; //Sætter værdien til 35 aka initialisering
int count = 35; //initialiserer og deklarer på samme linie

Flere variable kan blive deklareret på en gang:

int a, b; //Deklarerer variablerne a og break
a = 5, b = 3; //Initialiserer variablerne
int a = 5, b = 3; // Deklarerer og Initialiserer i samme linie

Blokke

I Java er en blok koden mellem { og }. Altså er dette her imellem "programmet".

public class Wikipedia{//Her starter blokken
  
  //Her imellem skriver du al din kode
  
} // Her slutter blokken

men du har også brug for en main metode:

public class Wikipedia{
  
  public static void main(String[] args){ // MAIN METODEN
    //Al koden herinde bliver kørt når programmet bliver kørt
  }
}

Kommentarer En til linje er slut kommentar:

//Det her er en single linie kommentar
og nu er det her ikke længere en kommentar, fordi den ikke står linjen

så er der flere linjer kommentaren:

/* Startes med disse tegn


Kommentar */ Ikke Kommentar