Jeanne Rosselin (født 1716, død 1789) var en fransk pædagog. Hun var guvernante og selskabsdame til Sveriges dronning Sofia Magdalena.

Jeanne Rosselin findes dokumenteret som de danske "prinsessernes fransyska" år 1752. Hendes opgave var at undervise dem i den tidens internationale sprog, franske, gennem daglig samtaler. Da Sofia Magdalena år 1766 forlod Danmark for at gifte med Sveriges tronfølger, den bliva Gustav III, var hun en af de tre som Sofia Magdalena vald at tage med sig til Sverige, undtagen Ingrid Maria Wenner og kammarfru Hansen-Dithmar.

Under Sofia Magdalenas tid som svensk kronprinsesse blev hendes danske följe årsag til en konflikt med Gustav og Lovisa Ulrika, som misstänkt dem fører spioneri gennem at vidarebefordra danskvänliga politiske annoncer mellem Sofia Magdalena og den danske beskikningen. I åtminstone Rosselins fald stämmer det at hun vidarebefordra brev mellem Sofia Magdalena og det danske sendebuddet i Sverige, baron Joachim-Otto Skak-Rathlou, eftersom denne ikke tillåta komme i kontakt med kronprinsessen. Disse breve sända allerede fra Sofia Magdalenas ankomst til Sverige, men de indeholdte intet direkte politisk: de handlede främst om förhållningsorder før hvordan Sofia Magdalena burde uppträda i Sverige, fra hvordan hun burde gøre da hun første gangen @möta Lovisa Ulrika, frem till att hun burde holde sig udenfor alle partipolitiska intriger ved svenske hoven, undvika at deltage i amatörteater og försöka övervinna sin blyghet og sin interesse før kläder. Jeanne Rosselin skulle vidarebefordra og övertala kronprinsessen at rette sig efter disse råd.

I Sofia Magdalenas äktenskapskontrakt havde hun forsikret ret at få tage med sig to danske kammarfruar, men denne et utsträcka ikke til den franske Rosselin. Jeanne Rosselin blev dermed den første som fik forlade Sverige igen. Hun återvända til Danmark, hvor hun femtioett år gammel gifta i Kristianborgs slottskyrka med Københavns borgmester etatsrådet Kai Koch (1710-1770), som også förut var været Sofia Magdalenas informator.

@Referens

redigér
  • Gerd Ribbing (1958). Gustav III:s @hustru. Sofia Magdalena. Stockholm: Alb. Bonniers Boktryckeri. ISBN
  • Gerd Ribbing (1959). Ensom dronning. Sofia Magdalena 1783-1813. Stockholm: Alb. Bonniers Boktryckeri. ISBN