Kaptajn (militær)

officersgrad
For alternative betydninger, se Kaptajn. (Se også artikler, som begynder med Kaptajn)

Kaptajn ((latin): caput for 'hoved') er en officersgrad i en hær eller i et luftvåben over premierløjtnant og under major. En kaptajn i en hær bestrider ofte stillingen som kompagni-, batteri- eller eskadronchef (infanteri, artilleri, panser).

Tidligere brugtes titlen ritmester for kaptajner ved kavaleriet. Denne titel afskaffedes 1951.

Kaptajnsgraden svarer til graden kaptajnløjtnant i Søværnet.

I Forsvarets Sundhedstjeneste vil reservelæger, reservetandlæger og reservedyrlæger af 1. grad bære kaptajnsdistinktioner[1].

I Hærhjemmeværnet er en kaptajn kompagnichef og i Flyverhjemmeværnet en eskadrillechef. Kaptajn er den højeste ulønnede grad i Hjemmeværnet.

Kaptajner i Hjemmeværnet kan også gøre tjeneste ved regions- og distriktsstabe som stabsofficerer og bestride stillinger i den frivillige stab som forbindelsesofficer, efterretningsofficer, operationsofficer, distriktslæge, afsnitsleder eller chef for den frivillige stab.

Kaptajn svarer i Storbritannien til Flight Lieutenant i RAF, og i Tyskland til Hauptmann i Bundeswehr.

I den romerske hær svarede de lavest rangerende centurioner til kaptajner.

  1. ^ Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar 3) kaptajn, kaptajnløjtnant, reservelæge af 1. grad, reservedyrlæge af 1. grad, reservetandlæge af 1. grad