Åbn hovedmenuen
Karen Callisen omkring 1940.

Karen Herdis Callisen (5. april 1882 - 17. januar 1970) var den første kvindelige danske geolog. På baggrund af omfattende studier udgav hun i begyndelsen af 1930'erne en detaljeret oversigt over det bornholmske grundfjelds beskaffenhed. Både før og efter Anden Verdenskrig undersøgte hun de petrografiske forhold i den sjældne kryolitforekomst ved Ivittuut i Grønland.

Ved siden af sit arbejde som geolog virkede hun i mange år som gymnasielærer. Hun var en slagfærdig og særpræget personlighed, som også i sin fremtoning skilte sig ud fra mængden.

Indholdsfortegnelse

Liv og virkeRediger

Callisen fødtes på Troelstrup Overgaard i Tønning Sogn ved Aarhus som datter af gårdejer Søren Kallesen og hustruen Anna, født Pedersen. Hun tog i 1901 studentereksamen fra Lang og Hjorts kursus i København og påbegyndte ingeniørstudiet ved Polyteknisk Læreanstalt. Ved siden af studierne arbejdede hun 1906-11 som stenografassistent i Rigsdagen samt 1909-14 som lærerinde ved Hellerup Gymnasium.

Professor N.V. Ussings forelæsninger i geologi og mineralogi vakte Callisens interesse for et universitetsstudium i geologi, og i 1912 blev hun ansat som assistent på Universitetets Mineralogiske og Geologiske Museum. I 1915 blev Callisen den første kvindelige geolog i Danmark, da hun blev mag. scient. i mineralogi og krystallografi. I 1919 blev hun amanuensis ved museet, hvor hun tilbragte hele sin karriere. Fra 1932 til sin pensionering i 1952 var hun inspektør ved museets mineral- og bjergartsamling, men hun fortsatte sin videnskabelige virksomhed i mange år efter sin pensionering.[1][2]

Bornholms grundfjeldRediger

N.V. Ussing havde i sine senere år påbegyndt en undersøgelse af Bornholms grundfjeld, som Callisen efter hans død fortsatte. I 1928 publicerede hun en detaljeret oversigt over de forskellige granitter og gnejsers petrografiske beskaffenhed; oversigten kom i udvidet form i en disputats fra 1932 Beiträge zur Kenntnis des Granitgrundgebirges von Bornholm. I 1934 publiceredes disputatsen, nu suppleret med grundige undersøgelser af diabasgange og kaolinforekomster.[3]

Callisen opfattede de bornholmske granitter som magmatiske bjergarter, dannet ved langsom afkøling af en smeltet stenmasse. Hun opdelte granitterne i to aldersgrupper, en ældre med dannelsesrækkefølgen Rønne granit, Paradisbakke granit (i dag Paradisbakke migmatit), Vang granit, Stribet granit, Christiansø granit og Alminding granit, og en yngre med Hammer granit og Svaneke granit.[1]

Callisen købte i slutningen af 1920'erne et lille hus i Bølshavn nær Listed, hvorfra hun resten af sin karriere havde udgangspunkt for sine undersøgelser på Bornholm.[1]

IvittuutRediger

 
Kryolitminen i Ivittuut i 1940.

Videnskabernes Selskab udsatte i begyndelsen af 1924 en prisopgave, En geologisk-petrografisk Undersøgelse af Kryolitforekomsten ved Ivigtut, til besvarelse i efteråret 1926. Dette var anledningen til, at Callisen begyndte at studere museets samling af materiale fra Ivittuut. Hun besvarede dog ikke opgaven, idet denne forudsatte et besøg i Ivittuut, hvilket ikke lod sig gøre inden fristens udløb. Men i 1925 blev hun tilknyttet Kryolith Mine og Handelsselskabet som geologisk konsulent og fortsatte som sådan efter sammenlægningen i 1939 med Øresunds Kemiske Fabrikker og dannelsen af Kryolitselskabet Øresund. På fire rejser til Ivittuut-området i 1927, 1931, 1946 og 1953 indsamlede Callisen et stort materiale af bjergarter og mineraler, som hun flittigt bearbejdede. I 1943 færdiggjorde hun afhandlingen The Nepheline Syenites of Grønne Dal-Ika Area, første del af et påtænkt trebindsværk om Ivittuut-områdets geologi.[4] Hun havde dog af forretningsmæssige grunde i mange år svært ved at få lov til at publicere resultaterne af sit arbejde fra selve kryolitminen, og først i 1953 kom en artikel i populær form: "Kryoliten og dens ledsagemineraler".[1][5]

MeteoritterRediger

Callisen interesserede sig levende for meteoritter og udgav i 1926 to populære afhandlinger herom. Hun bidrog til Axel Garboes afhandling om meteoritfaldet på Fyn i 1654,[6] og sammen med kolleger udgav hun i 1963 en detaljeret beskrivelse af de to stenmeteoritter, som i 1951 faldt i Aarhus.[1]

GymnasielærerRediger

Allerede i sin studietid havde Callisen undervist på Hellerup Gymnasium, og sideløbende med sin ansættelse ved museet underviste hun 1921-1947 ved Ingrid Jespersens Skole i naturfag og kemi.[2] Alfred Rosenkrantz husker hende fra sin tid på Hellerup Gymnasium som "i besiddelse af udpræget pædagogiske evner."[1] Hun udgav en serie populære publikationer om bl.a. petroleum, skiferolie, aluminiumsfremstilling og færøske kul. I 1960 udsendte hun på Politikens Forlag håndbogen Sten i farver.[1][7]

PersonlighedRediger

Callisen var særdeles slagfærdig og en særpræget personlighed, der også i sin umiddelbare fremtoning skilte sig ud fra mængden. Hun røg store cigarer, havde ofte sin store schæferhund med på arbejde og gik utraditionelt klædt i lang­skaftede fedtlæderstøvler, knæbukser og kitteljakke med bælte og hvid flip, et antræk som også var meget velegnet til ekskursioner og feltarbejde.[2][8]

Callisen giftede sig aldrig, men boede i stedet sammen med gode veninder, således 1911-1931 med lærer Lily Heden (1878-1931), 1931-1938 med sygeplejerske Signe Beck (1888-1938) og 1941-1963 med redaktør Paula Strelitz (1892-1963).[2] Hjemmet var samlingssted for en række prominente personligheder, fx Niels og Harald Bohr, dr. phil. Ada Adler og rektorerne Hanne Adler, Hans Hartvig Møller og Helga Lund.[1]

I 1919 fik Callisen en lille dreng i pleje, og hun viede hans opdragelse og uddannelse stor kærlighed og omhu. Under den tyske besættelse skjulte Callisen i en periode en jødisk veninde, og selvom hun flere gange blev afhørt af GestapoDagmarhus, forstod hun hver gang at klare frisag.[1]

Videnskabelig redelighed og ærlighed lå Callisen meget på sinde, og hun var blandt de 11 geologer, som i 1935 rejste en kraftig og dengang meget omtalt kritik af videnskabelige mangler i geologen Lauge Kochs grønlandsundersøgelser, som han bl.a. publicerede i bogen Geologie von Grönland fra 1935.[1]

PublikationerRediger

Denne liste over Callisens publikationer er taget fra Rosenkrantz' nekrolog.[1]

 • 1907: En ny Teori for Agatdannelse, belyst med Eksperimenter med Gelatine. (Efter R. E. Liesegang: Die Entstehung der Achata. Centralbl. f. Mineralogie. Stutt-gart. 1910, 19.) Medd. dansk geol. Foren. 3, 631-33
 • 1913: Dr. phil. K. J. V. Steenstrup. 7.9.1842-6.5.1913. Akademisk Ugeblad. 1913, p. 56
 • 1914: Tenformede Tungspatkrystaller (”Pseudo-Gaylussit” og ”Pseudo-Pirssonit”) i Alunskiferen. Medd. dansk geol. Foren. 4, 245-58. Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1971 [1972], 127
 • 1917: Flokit. En ny Zeolith fra Island. Meddr dansk geol. Foren. 5(9), 6 pp.
 • 1919: Petroleum. Naturens Verden 3, 97-118
 • 1919: Skiferolie. Naturens Verden 3, 385-94
 • 1920: Om Aluminium og dets Fremstilling, specielt af et norsk Raastof. Naturens Verden 4, 346-58
 • 1924: Petrografiske Undersøgelser af Jernslagger fra Jylland; p. 122 i Niels Nielsen: Studier over Jernproduktionen i Jylland. (Disputats, 190 pp.)
 • 1924: Anmeldelse af F. H. Hatch & R. H. Rastall: The Petrology of the Sedimentary Rocks ... Revised Edition (1923). Naturens Verden 8, 88-89
 • 1925: Anmeldelse af J. Coggin Brown: India's Mineral Wealth (1923). Naturens Verden 9, 91
 • 1926: Den grønlandske Meteorsten og andre Meteorer. Naturens Verden 10, 16-38
 • 1926: Meteorer og tellurisk Jern. Kultur og Videnskab 21, 72 p.
 • 1928: Grundfjeld (pp. 14-28) i ”Oversigt over Danmarks Geologi”. Udgivet af Victor Madsen. Danm. geol. Unders. række 5, 4
 • 1929: Petrographische Untersuchung einiger Gesteine von Nordgrdnland. Meddr Grønland. 71(4), 219-57
 • 1932: Beiträge zur Kenntnis des Granitgrundgebirges von Bornholm. Eine geologisch-petrographische Untersuchung. Disputats. København. 154 pp.
 • 1933: Karl Ludwig Giesecke (1761-1833). Naturens Verden 17, 125-33
 • 1933: Lidt om Færøerne og deres Kul. Naturens Verden 17, 415-30
 • 1933: Anmeldelse af S. A. Andersen: ”Det danske Landskabs Historie”. Kronik i Dagens Nyheder, 27. November 1933
 • 1934: Das Grundgebirge von Bornholm. Danm. geol. Unders., række 2, 50, 266 pp.
 • 1934: Beiträge zur Gliederung des Grundgebirges von Bornholm. Geol. Rundschau 25(4), 276-80. Berlin
 • 1935: Sammen med Bøggild, 0. B. og fl. (”de elleve”): Bemærkninger til Lauge Koch: Geologie von Grünland. 1935. Meddr dansk geol. Foren. 8, 483-96
 • 1935: Indlæg ved ekstraordinær Generalforsamling 9. December 1935 i dansk geol. Foren., angående Lauge Koch. Meddr dansk geol. Foren. 8, 561-576
 • 1940: Til Hr. Kaj Hansen: De bornholmske Kaolinforekomsters Oprindelse og Alder. Meddr dansk geol. Foren. 9, 642-43
 • 1941: Bemærkninger om Graniter fra England, Schweiz og Hongkong. I Harald Faber: On Sea Salt-Solutions in Microscopic Cavities in Granites. Danm. geol. Unders., Række 2, 67, 35-37
 • 1943: Igneous Rocks of the Ivigtut Region, Greenland. I: The Nepheline Syenites of the Grønne Dal-Ika Area. Meddr Grønland 131(8), 7-74
 • 1945: Til Mineralogisk Museums Historie. Kong Christian VIII og hans particulaire mineralogiske Cabinet. Meddr dansk geol. Foren. 10, 507-31.
 • 1952: Bemærkninger om Faldomstændigheder m. m., tilknyttet Garboe, Axel: Meteoritfaldet på Fyen i året 1654. Meddr dansk geol. Foren. 12, 293-95, 297
 • 1953: Kryoliten og dens ledsagemineraler. Tidsskriftet Grønland, 378-85
 • 1956: Fragmenter og spor af bjergarter ældre end graniten på Bornholm. Meddr dansk geol. Foren. 13(3), 158-73.
 • 1957: Hornblende with Pyroxene Core in the Rønne Granite, Bornholm. Meddr dansk geol. Foren. 13, 236-37
 • 1960: Sten i farver. Politikens forlag. 159 pp. med bidrag af Helge Gry
 • 1963: & Pauly, H.: The Aarhus meteorites. Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 34(1), 25 pp.

NoterRediger

 1. ^ a b c d e f g h i j k Karen Callisen 1882-1970, nekrolog af Alfred Rosenkrantz, Dansk geologisk Forenings Årsskrift 1971, s. 119-127
 2. ^ a b c d Karen Herdis Kallesen (1882-1970), Dansk kvindebiografisk Leksikon
 3. ^ Karen Callisen (1934): Das Grundgebirge von Bornholm. DGU, II Række, Nr. 50, 266 pp
 4. ^ Karen Callisen (1943): "Igneous Rocks of the Ivigtut Region, Greenland". I: The Nepheline Syenites of the Grønne Dal-Ika Area. Meddr. Grønland 131(8), 7-74
 5. ^ Karen Callisen (1953): "Kryoliten og dens ledsagemineraler". Tidsskriftet Grønland, 378-85
 6. ^ Axel Garboe (1952): "Meteoritfaldet paa Fyen i Aaret 1654", Medd. dansk Geol. Forening, Bd. 12, s. 284-297
 7. ^ Karen Callisen (1960): Sten i farver. Politikens Forlag. 159 pp, med bidrag af Helge Gry
 8. ^ Asger Berthelsen: Excentriske memoirer 10