Kiselalger

klasse af alger
(Omdirigeret fra Kiselalge)

Underrækken Diatomeae kiselalger – tidligere rækken Bacillariophyta – også kaldet diatoméer, hører til planteplanktonet og er levende organismer. De indeholder klorofyl, et grønt stof, der bruges i omdannelsen af solens lys til energi. Algerne har to skaller dannet af kisel, der sidder sammen som låget sidder på en madkasse. Skallerne har små huller, som algen optager næring og udskiller affaldsstoffer igennem. Nogle af disse organismer har små børster og pigge som de bruger til at holde sig svævende i vandet med.

Kiselalger
Kiselalger set under mikroskop
Kiselalger set under mikroskop
Videnskabelig klassifikation
DomæneEukaryota
(urangeret)Bikonta
(urangeret)Chromalveolata
RigeChromista
RækkeStramenopila
KlasseBacillariophyta
Haeckel, 1878
Hjælp til læsning af taksobokse
Algedække på strand.

Disse alger blev før i tiden kun inddelt i to grupper: de centriske, der hovedsagelig lever i de frie vandmasser, og de pennate, som især er bundlevende. Algerne er brune eller brungule, de pennate alger kan af og til farve havbunden helt gulbrun, hvis de forekommer i store mængder, f.eks. på de vanddækkede lavvandede, områder i Vadehavet.

Søsterprojekter med yderligere information:

Se også

redigér

Kilder/Henvisninger

redigér