Kongelig bygningsinspektør

dansk titel, som tildeles arkitekter, der arbejder for regenten

Kongelig bygningsinspektør er en dansk titel, som tildeles arkitekter, der arbejder for regenten – hvilket i dag vil sige Staten. Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme har ansvaret for at udpege de kongelige bygningsinspektører.

Embedet omfatter ikke én, men flere inspektører, der har forskellige danske landsdele som arbejdsfelt. Fra 2012 er der seks bygningsinspektorater der ved udnævnelsen i 2021 fordeles således:

Inspektørerne fører bygningsmæssigt tilsyn med en væsentlig del af kulturarven i form af statens fredede ejendomme og andre værdifulde statsejede bygningsværker i Danmark. Derudover fører de tilsyn med og er statens konsulenter i byggesager, der har med landets kirker at gøre.

De kongelige bygningsinspektorater er særligt interessante for arkitekter der arbejder med kulturarv og bevaring. Større (nye) bygningsopgaver for Staten udbydes i licitation og i åben konkurrence. Bygningsinspektoraterne tildeles efter offentligt udbud.