Konkurrence

økonomiske begreber

Ordet konkurrence kommer af latin concurrere = "løbe mod hinanden". Deraf: enhver form for kappestrid eller prøven kræfter. Begrebet konkurrence har fået stor betydning i vor tid. For det første fordi sportslivet bygger på konkurrence som drivkraft. Og for det andet fordi den økonomiske aktivitet i en markedsøkonomi er meget afhængig af konkurrenceforholdene på markederne. Derfra er begrebet gået ind i sprog og bevidsthed med en grad af selvfølgelighed, der kan få én til at tro, at denne betragtningsmåde er hele sandheden.

Konkurrence optræder også indenfor dyreverdenen.

Det har f.eks. betydet, at man[kilde mangler] læser Charles Darwin på en helt misvisende måde. Han skrev ganske vist "...survival of the fittest..." (= overlevelse for den bedst tilpassede), men han føjede til – i samme sætning – "...and mutual aid." (= og gensidig hjælp). Den første del har været brugt igen og igen som begrundelse for alle mulige socialdarwinistiske teorier, mens den sidste halvdel har været næsten glemt. Sandheden er formentlig, at disse to drivkræfter arbejder dialektisk sammen og mod hinanden. Der er altså en konkurrence om at være den som er den bedste til at samarbejde. Det væsentlige er at holde sig i live, for hvis man breder sig for meget så tiltrækker man sine fjender og sygdomme.

Sådan forholder det sig i hvert fald i naturen, hvor populationer meget let kommer i kappestrid med hinanden. Det tærer på kræfterne, mens det står på, og arterne gør meget for at undgå, at det skal komme så vidt. Som et par eksempler kan nævnes den evige strid mellem løver og hyæner eller den mellem hvede og ukrudt.

Når konkurrencen skal undgås, gøres det bedst ved at specialisere sig på hver sin niche. Det vil i længden være mest fordelagtigt at have specialisering som livsstil, for ganske vist byder alternativerne – generalisme eller opportunisme – på gode og rigelige fødemuligheder, men de fører også ud i livsfarlige sammenstød med konkurrenterne. Dette er vist nok den egentlige årsag til, at gamle biotoper næsten udelukkende er befolket af stærkt specialiserede populationer, mens unge levesteder koloniseres af de aggressive arter.

Økonomisk teoriRediger

Begrebet konkurrence spiller en central rolle i økonomisk teori. Her er det udtryk for, at forskellige aktører (f.eks. virksomheder eller forbrugere) kappes om at få andel i samme aktivitet, typisk salg eller køb af en vare eller tjenesteydelse. For økonomiske aktører er det ofte en fordel med begrænset konkurrence på egen side af markedet og megen konkurrence på den modsatte side, idet det giver mulighed for høj fortjeneste. Set fra samfundets side er så høj konkurrence som mulig normalt en fordel, idet det sikrer den bedst mulige udnyttelse af samfundets resurser. Begrebet fuldkommen konkurrence udtrykker derfor på mange måder en idealtilstand, der sikrer størst mulig samfundsøkonomisk effektivitet.

I praksis er der sjældent fuldkommen konkurrence på ret mange markeder, hvorfor de fleste stater løbende forsøger at fremme konkurrencen, f.eks. ved at etablere myndigheder som Konkurrencestyrelsen.

Et lands internationale konkurrencemuligheder udtrykkes ofte ved konkurrenceevnen, som angiver, hvor dyre et lands produkter er i forhold til andre landes tilsvarende produkter.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.