En kostskole er en skole hvor man bor og lever i et til syv år. Eleverne er bosiddende på skolen.

Kostskoler er normalt for 12-21-årige elever. Efterskolerne i Danmark er skoler, som har elever et enkelt år eller to sidst i grundskolen.

I Danmark er der ti statslige selvejende gymnasier, der har tilknyttet en kostafdeling.

Gymnasiekostskolerene har mellem 50 og 100 pladser per skole. Dette er ofte et attraktivt tilbud til unge der ikke ønsker at bo hjemme, men stadig gerne vil indgå i et social fællesskab på daglig basis. Der er ofte mange udenlandsdanskeres børn, der benytter tilbuddet.

Kostskoler i Danmark

redigér

Statsgymnasium

redigér

Offentlige gymnasiekostskoler

redigér

Alle skolerne tilbyder HF, STX, og de fleste IB-uddannelser.

Private gymnasiekostskoler

redigér