Kryptofyt er dannet ud fra to græske ord: krypto- = "skjult" og phytos = "plante", altså ordret: "den skjulte plante". Ordet bruges som betegnelse for en livsform, hvor overvintringsorganerne (helt præcist: de levedygtige knopper) ligger skjult, for at planten bedre kan klare ugunstige årstider, dvs. tørke eller vinterkulde.

Kryptofytten Påskelilje, med løg, rødder og en spirende knop.

Man skelner mellem tre grupper af kryptofytter:

Se også redigér