En landdag er en politisk forsamling. Bruges især om politiske forsamlinger i delstater eller om regionale forsamlinger for landområder med (delvist) selvstyre.

Landdagen i Hannover/Niedersachsen i 2007

Eksempler: