Levestandard

BNI per indbygger bruges ofte til at udtrykke et lands levestandard, som er mængden af ydelser og materielle goder befolkningen har til rådighed. Der er dog visse farer ved at sammenligne levestandarden i et land udelukkende gennem BNI pr. indbygger da købekraften, som udtrykker ved hvor meget man kan købe for et bestemt pengebeløb, er forskellig fra land til land. En måde at undgå dette på er at anvende købekraftskorrigerede data, som beregnes af forskellige internationale organisationer som OECD og Verdensbanken.