Linje 400S

buslinje i København

Linje 400S er en buslinje i Storkøbenhavn, som kører mellem Lyngby st. og Hundige st. Linjen er en del af Movias S-busnet og er udliciteret til Nobina, der driver linjen fra sit garageanlæg i Glostrup. Linjen kører på tværs gennem Københavns forstæder ad Ring 4 og betjener blandt andet Bagsværd, Ballerup og Høje Taastrup undervejs.

Linje 400S på Høje Taastrup Boulevard.

Linjen blev oprettet mellem Lyngby st. og Ishøj st. som en af de tre første S-buslinjer 21. oktober 1990. Ved oprettelsen erstattede den linje 154E. I 1993 blev den forlænget fra Ishøj st. til Hundige st. Derudover er der sket omlægninger i Bagsværd i 2012 og i Ishøj i 2016.

Som noget usædvanligt for S-busserne kører linje 400S ikke om aftenen men erstattes her siden 2006 af linje 400 med næsten samme linjeføring men med stop ved alle stoppesteder. I 2019 havde linje 400S og 400 ca. 2,4 mio. passagerer tilsammen.

HistorieRediger

 
Møde med en af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms veteranbusser ved Høje Taastrup st. i 2014
 
Om aftenen erstattes linje 400S af linje 400.

De første konkrete planer til det, der skulle blive til S-busnettet, fremkom i Kollektiv Trafikplan 1989, hvor det blev foreslået at oprette syv såkaldte "superbuslinjer" i årene 1989-1993 og yderligere efter 1993. Tanken var at de skulle fungere som regionale forbindelser på tværs af de eksisterende S-baner og fjernbaner og samtidig komplettere dem. Rejsehastigheden skulle være høj med få stoppesteder undervejs, og frekvensen og komforten skulle ligeledes være høj. Desuden skulle der være et samlet design- og sloganprogram for hele det nye system. Endelig var det tanken, at de nye linjer ikke bare skulle have numre men også kunne have hver deres navn, der skulle stå med store bogstaver på siden af busserne.[1][2]

En af de påtænkte linjer var en tværlinje med betegnelsen Superbus "Vestskoven" og linjeføringen Lyngby - Bagsværd - Ballerup - Høje Taastrup - Ishøj - Hundige.[1][2] Den nye linje ville erstatte linje 154E, der kørte tilsvarende mellem Lyngby st. og Ishøj st. Dog ville driften blive udvidet fra 20 minutters drift i dagtimerne mandag-fredag og 30 minutters drift aften og weekend til 20 minutters drift i hele driftstiden. Desuden ville den nye linje fortsætte videre til Hundige st.[2][3] Navnet "Vestskoven" hentydede til, at linjen passerede gennem Vestskoven i Albertslund.

Linjen blev oprettet som den ene af de tre første linjer i det nye net 21. oktober 1990.[4] Navnet Superbusser var dog blevet ændret til S-busser i mellemtiden, ligesom ideen med navne på de enkelte linjer var blevet droppet til fordel for numre med hele hundreder, i dette tilfælde 400S, idet linjen for en stor dels vedkommende kørte ad Ring 4.[1][5] Som sådan kørte den fra Lyngby st. via Bagsværd st., Ballerup st. og Høje Taastrup st. til Ishøj st. I forhold til linje 154E, som linjen erstattede, var der dog sket et par omlægninger mellem Høje Taastrup st. og Ishøj st. Hvor linje 154E havde kørt ad Køgevej og Ishøj Bygade, kom linje 400S således til at køre ad Hveen Boulevard og Ishøj Stationsvej. Desuden blev en omvej ad Ishøj Søvej droppet.

Fra starten var det meningen, at komforten skulle være høj på S-busserne med blandt andet fuldturiststole med nakkestøtte og armlæn, mørktonede sideruder, læselamper, bagagehylder, lys ved midtergangen der tillige fik gulvtæppe samt oversigter over både den enkelte linje og hele S-busnettet. Udenpå fik busserne blå/hvide striber i tagkanten og blå destinationsskilte med hvid tekst. Dertil kom så selve rejsetiden, der blev holdt nede ved, at man kun stoppede ved de største stoppesteder.[1][6]

Men et var de fine intentioner og mange nye tiltag, noget andet var virkeligheden. Da en busentusiast dagen efter oprettelsen noterede hvilke busser, der faktisk var indsat, måtte vedkommende konstatere, at kun tre ud af syv busser på linje 400S var rigtige S-busser. Tre af ikke-S-busserne kunne endda ikke engang skilte korrekt men kørte rundt som linje 400E med grønne destinationsskilte fra ekspresbuslinjer.[7] Ikke desto mindre var successen hurtigt hjemme, og allerede 6. januar 1991 måtte man forstærke driften.[8]

26. september 1993 blev linje 400S forlænget fra Ishøj st. ad blandt andet Ishøj Boulevard og Godsvej til Hundige st. Derefter forløb de næste 13 år uden ændringer af betydning, indtil der den 22. oktober 2006 imidlertid skete den væsentlige ændring, at linjen ophørte med at køre om aftenen, hvor den blev erstattet af en ny linje 400. Den nye linje fik næsten samme linjeføring mellem Lyngby st. og Hundige st. men kørte ad Magleparken i Ballerup og ad Christian X's Allé mod Lyngby st. Desuden fik linje 400 stop ved alle stoppesteder undervejs og erstattede derved også hele linje 156 samt dele af linje 165 og 167 om aftenen. Konceptet er foreløbigt forblevet enestående blandt S-buslinjerne, og var oprindeligt tiltænkt som et forsøg[9] men blev i praksis permanent.

21. oktober 2012 blev linje 400S omlagt i Bagsværd, så den kom til at køre Vadstrupvej - Hillerødmotorvejen i stedet for som hidtil ad Bagsværd Hovedgade.[10] 27. marts 2016 blev den omlagt ved Ishøj st., så der køres til og fra stationen ad Stenbjerggårds Allé i begge retninger. Ved samme lejlighed blev der tyndet lidt ud i kørslen i myldretiden som følge af oprettelsen af linje 40E fra Høje Taastrup st. via Lyngby til Skodsborg st.[11][12] Fra 8. oktober 2019 til 17. maj 2020 var linjen omlagt mod Lyngby st. ad Skåne Boulevard syd om City 2 i Høje Taastrup, da Blekinge Boulevard nord om blev ombygget til Bornholms Allé i forbindelse med etableringen af den nye bydel Høje Taastrup C.[13]

FaktaRediger

 
Linje 400S i marts 2016.
 • Linjeføring
  • Lyngby st. - Buddingevej - Engelsborgvej - Bagsværdvej - Bindeleddet - Bagsværd st. - Vadstrupvej - Hillerødmotorvejen - Ring 4 - Ballerup Byvej - Hold-an Vej → Bydammen >(/< Hold-an Vej < Linde Alle <) - Ballerup st. - Linde Alle - Hold-an Vej - Sydbuen - Motorring 4 - Holbækmotorvejen - Hveen Boulevard - Helgeshøj Alle - Gregersensvej - Teknologisk Institut - Helgeshøj Alle - Halland Boulevard - Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup Boulevard - Høje Taastrup st. - Blekinge Boulevard - Hveen Boulevard - Ishøj Stationsvej - Vejleåvej - Industribuen - Ishøj Stationsvej - Ishøj Boulevard - Stenbjerggårds Allé - Vejlebrovej - Ishøj st. - Vejlebrovej - Stenbjerggårds Alle - Ishøj Boulevard - Ishøj Søvej - Ishøj Parkvej - Godsvej - Hundige Centervej - Hundige Stationsvej - Hundige st.[14]
 • Overordnede linjevarianter
  • Lyngby st. - Hundige st.[14]
  • Lyngby st. - Ishøj st. (kun i myldretiderne)[14]
 • Materiel (fælles med linje 400)
År Entreprenør og garage
21-10-1990 Busdivisionen, Ballerup
1995 Bus Danmark, Ballerup
02-06-1996 Unibus, Avedøre
30-05-1999 Arriva, Ballerup
16-03-2008 Arriva, Gladsaxe
19-10-2008 Nobina, Glostrup

PassagertalRediger

Passagertal for linje 400S og 400 enkeltvis og samlet.[16]

Linje 2017 2018 2019 2020
400S 2.571.644 2.375.747 2.242.934 1.454.577
400 0254.582 0218.591 0204.096 0145.424
I alt 2.826.226 2.594.338 2.447.030 1.600.001

Kronologisk oversigtRediger

Dato Hændelse
21-10-1990 Linje 400S oprettes ad følgende rute:
Lyngby st. - Buddingevej - Engelsborgvej - Bagsværdvej - Bindeleddet - Bagsværd st. - Bagsværd Hovedgade - Ring 4 - Ballerup Byvej - Hold-an Vej - Linde Alle - Ballerup st. - Linde Alle - Hold-an Vej - Sydbuen - Motorring 4 - Holbækmotorvejen - Hveen Boulevard - Helgeshøj Alle - Gregersensvej - Teknologisk Institut - Helgeshøj Alle - Halland Boulevard - Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup Boulevard - Høje Taastrup st. - Blekinge Boulevard - Hveen Boulevard - Ishøj Stationsvej - Vejleåvej - Industribuen - Ishøj Stationsvej - Ishøj st.
Linjen erstatter linje 154E, der nedlægges.[4]
26-09-1993 Forlænges fra Ishøj st. ad Vejlebrovej - Stenbjerggårds Alle - Ishøj Boulevard - Ishøj Søvej - Ishøj Parkvej - Godsvej - Hundige Centervej - Hundige Stationsvej til Hundige st.[17][18]
24-03-2002 Der indsættes 13,7 m-busser.
20-03-2005 Nedlæggelse af stoppested på Sydbuen gør det muligt at køre til Høje Taastrup st. ad enten Ring 4 eller Ballerupvej - Ledøjevej - Snubbekorsvej. Ændringen skyldes forventet ekstra pres på Ring 4 som følge af ombygning af Motorring 3.[19]
22-10-2006 Erstattes om aftenen af ny linje 400. Den nye linje har næsten samme linjeføring men kører dog gennem området ved Magleparken. Desuden stoppes ved samtlige stoppesteder undervejs. Linjen erstatter i aftentimerne ligeledes linje 156 som indstilles, linje 165 som afkortes til Bagsværd st. og linje 167 som afkortes til Herlev Privatskole.[20]
25-08-2007 - 12-09-2007 Omlægges ad Anders Plougs Alle i Hundige. Omlægningen skyldes at en nyanlagt rundkørsel Hundige Centervej/Hundige Stationsvej ikke kan passeres.[21]
01-10-2007 - 15-10-2007 Omlægges igen i Hundige som ovenfor.[21]
04-02-2011 - 28-04-2011 Omlægges i retning mod Lyngby st. ad Sengeløsevej - Snubbekorsvej - Ledøjevej - Østbakkevej - Ballerupvej - Hold-an-vej. Omlægningen skyldes frihøjdearbejde på motorvejsbroen ved Sydbuen.[22]
15-03-2011 - 19-10-2011 Omlægges ad Halland Boulevard - Blekinge Boulevard på grund af renovering af busbroen over Høje Taastrup st.
21-10-2012 Omlægges så der fremover køres Bagsværd st. - Vadstrupvej - Hillerødmotorvejen - Ring 4 mod førhen Bagsværd st. - Bagsværd Hovedgade - Ring 4.[10]
27-03-2016 Omlægges ad Ishøj Boulevard - Stenbjerggårds Allé i stedet for ad Ishøj Stationsvej - Vejlebrovej.[11][12]
09-10-2017 - 26-09-2018 Busterminalen ved Ballerup st. ombygges, så stoppestedet her flyttes til Banegårdspladsen. Fra 20. august 2018 benyttes den ny busterminal i retning mod Hundige st. og fra 26. september 2018 i begge retninger. Til og fra Lyngby køres der ad Bydammen i stedet for ad Hold-an-vej.[23][24]
29-07-2019 - ca. 08-11-2019 Omlægges ad Bydammen til og fra Hundige st. i stedet for ad Linde Allé. Omlægningen skyldes anlæg af vandrør.[25]
08-10-2019 - 17-05-2020 Omlægges i retning mod Lyngby st. ad Skåne Boulevard - Halland Boulevard - Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup Boulevard. Kørslen ad Skåne Boulevard ændres 18. december 2019, så der køres via City 2's sydindgang. Kørslen ad Gadehavegårdsvej ændres til Blekinge Boulevard - Banestrøget 10. februar 2020 eller tidligere. Omlægningerne skyldes etablering af den nye bydel Høje Taastrup C og ombygning af Blekinge Boulevard til Bornholms Allé.[13] Efter ombygningen køres ad Hveen Boulevard - Bornholms Allé i begge retninger.[26]

KilderRediger

NoterRediger

 1. ^ a b c d S som succes af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 150/2000, s. 4-12.
 2. ^ a b c Kollektiv trafikplan 1989, s. 42-45, Hovedstadsrådet, 1989.
 3. ^ HT Køreplan, Buslinier 111-987, gyldig fra 28. maj 1989, s. 188-191.
 4. ^ a b HT Køreplan 111-987, gyldig fra 21. oktober 1990, s. 3-5.
 5. ^ S-busserne runder 25 år af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. oktober 2015.
 6. ^ S-busser, Busfronten 65/1990, s. 5-6.
 7. ^ Notits under Do. Ballerup, Busfronten 66/1990, s. 4.
 8. ^ Notits under Do. Ballerup, Busfronten 69/1991, s. 5.
 9. ^ Plan for samarbejde om busbetjeningen i Gladsaxe kommune, Version 1.0, side 8. Gladsaxe Kommune, 23. maj 2005. Hentet 19. august 2016.
 10. ^ a b Linjeændringer 21.10.2012 af flere forfattere. Busfronten 246/2012, s. 8-11.
 11. ^ a b Køreplanskift 27. marts 2016, Din Offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 12. marts 2016)
 12. ^ a b Linje/driftsændringer af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 4-5.
 13. ^ a b Linjeændringer i perioden før 15.12.2019 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine. Busfronten 299/2020, s. 3-4.
 14. ^ a b c Køreplan for linje 400S, gyldig fra 11. august 2019.
 15. ^ Fakta om Glostrup garage, besøgt 16. oktober 2019.
 16. ^ Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 25. februar 2021.
 17. ^ Linieændringer 26. september 1993, Busfronten 91/1993, s. 3-4.
 18. ^ Busser og tog - HT Køreplan, gyldig fra 26. september 1993 til 28. maj 1994, s. 3-9.
 19. ^ Køreplansændringer 20.03.2005, Busfronten 184/2005, s. 5.
 20. ^ HUR-linjeændringer 22. oktober 2006 af Dennis Holm Petersen og Thomas de Laine. Busfronten 197/2006, s. 3-5.
 21. ^ a b Øvrige linjeændringer af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 205/2007, s. 8-10.
 22. ^ Linjeændringer Hovedstaden 17.4.2011 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 233/2011, s. 12-16.
 23. ^ Linjeændringer i perioden 6.8.-10.12.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 8-10.
 24. ^ Linjeændringer før 25.3.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 3-4.
 25. ^ Linjeændringer i perioden 14.4.-11.8.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 12.
 26. ^ Linjeændringer i perioden 13.4-28.6.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 11.

Eksterne henvisningerRediger