En livrente er i pensionsøjemed en opsparingsform, hvor forsikringstager modtager en løbende udbetaling resten af livet fra det aftalte udbetalingstidspunkt. Det er kun muligt at oprette en livrente i pensions- og livsforsikringsselskaber, idet der er tale om en forsikring, hvor ingen parter ved, hvad den samlede udbetaling bliver.

Livrente i DanmarkRediger

En dansk livrenteordning er fradragsberettiget, ligesom man skal betale personlig indkomstskat af udbetalingerne. Det er muligt at tilknytte en garanti til opsparingen, således at den opsparede værdi bliver udbetalt til de efterladte, hvis forsikringstager dør inden udbetalingstidspunktet.

Udbetalinger fra en livrente bliver modregnet i både efterlønnen og folkepensionens pensionstillæg.

FradragsreglerRediger

  • Hvis man indbetaler årligt i minimum ti år, får man fuldt fradrag i alle år uanset, hvor stort et beløb, der indbetales.
  • Hvis man indbetaler i mindre end ti år, er der fradrag for 1/10 af den samlede indbetaling fordelt ud over ti år. Dog er der et opfyldningsfradrag på 52.600kr (i 2020) som man kan "runde op til", hvis indbetalingen overstiger dette beløb. F.eks. indbetaler Ole 100.000kr i tre år; altså 300.000kr. Han kan højst få fradrag for 52.600kr årligt. Derfor får han fradrag for 52.600kr i fem år (263.000kr) og 37.000kr i sjette år.
    • Hvis nu Ole indbetalte mindre en opfyldningsfradraget (52.600kr), f.eks. 38.000kr årligt i tre år - altså 114.000kr i alt - vil han maksimalt kunne få fradrag for 38.000kr pr. år.
  • Ved indskud gælder samme regel. F.eks. får Ole en lønbonus på 450.000kr. Han kan får fradrag for højst 52.600kr pr år indtil hele beløbet er trukket fra. Derfor får han fradrag for 52.600kr i otte år (420.800kr) og 29.200kr i niende år.