Lorentz Angel Krieger

dansk embedsmand

Lorentz Angel Krieger (født 10. maj 1797 i København, død 4. maj 1838 i Aalborg) var en dansk embedsmand. Han var søn af kontreadmiral Johan Cornelius Krieger.

Krieger blev privat dimitteret 1814, juridisk kandidat 1819, samme år kammerjunker, 1820 auditør, 1826 karakteriseret overauditør, 1829 amtmand i Islands søndre Amt og konstitueret stiftamtmand over Island, 1831 fast ansat i sidstnævnte stilling, 1834 medlem af kommissionen til at undersøge den islandske handelslovgivning, samme år medlem af Østifternes Stænderforsamling for Island, 1836 stiftamtmand i Aalborg Stift og amtmand over Aalborg Amt, men vedblev at styre sine embeder på Island i vinteren 1836-37, blev snart efter overtagelsen af sit nye embede syg. Det vidnes om ham, at han ved sin dygtighed, sit retsind og sin elskelige personlighed erhvervede sig almindelig agtelse og hengivenhed.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger