Maritime Training and Education Centre

(Omdirigeret fra MARTEC)

MARTEC (En forkortelse af Maritime and polytechnic college), er et maritimt uddannelsescenter med fire forskellige afdelinger i Frederikshavn, Aalborg og Skagen, hvor der tilbydes maskinmester - samt forskellige navigations- og søfartsuddannelser.

MARTEC blev etableret den 1. januar 2001 ved en sammenlægning den lokale maskinmesterskole og søfartsskole.

Den 1. maj 2003 overtog MARTEC driften af Skoleskibet Danmark fra Søfartsstyrelsen.

I maj 2017 blev Skagen Skipperskole en del af MARTEC, og omtales i dag som MARTEC Skagen.

Hovedaktiviteter og uddannelser

redigér

Centret består i 2018 af tre afdelinger med følgende hovedaktiviteter:

  • Maskinmester – sigter mod ledende stillinger i industri og søfart
  • Skibsmaskinist – sigter mod lederstillinger i mindre skibe
  • Skibsassistent (Befaren og Ubefaren) – sigter mod det praktiske arbejde om bord på skibe og arbejder både på dækket og i maskinrummet.
  • HF-søfart – en kombinationen af en gymnasial ungdomsuddannelse (HF-uddannelse) og ubefaren skibsassistent.
  • Skibsfører
  • Kyst-, Sætte- og Fiskeskippere
  • Skoleskibet DANMARK
  • On- & Offshore kursusafdeling]

Eksterne henvisninger

redigér
 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.