Malthus' lov

eksponentiel populationsvækst

Malthus' lov er en af de simpleste modeller for populationsvækst og opkaldt efter Thomas Malthus. Ifølge loven vokser populationer eksponentielt.

Under optimale betingelser vokser en population af bakterier eksponentielt.

Modellen kan skrives som:

 

hvor   er populationens størrelse,   er tid, og   er en konstant vækstrate. Hvis populationen til tiden 0 har størrelsen  , er løsningen:

 

Denne form er kontinuer og dækker derfor kun tilfælde, hvor populationen er stor og generationstiden er kort. For små populationer med lange generationstider kan den diskrete version benyttes:

 

hvor   er en konstant.[1]

Udledning

redigér

Modellen bygger på en antagelse om, at der altid er en given procentdel   af populationen, der formerer sig og en procentdel  , der dør. Effektivt vokser populationen derved med procentdelen  :[1]

 

Den totale ændring per tid er derfor proportional med populationsstørrelsen:

 

Dette er en differentialligning.[1]

Kildehenvisninger

redigér
  1. ^ a b c Gotelli, Nicholas J (2008), A Primer Of Ecology (4. udgave), Sinauer Associates, Inc., s. 4-6, ISBN 978-0-87893-318-1