Marianne Holdgaard

Marianne Holdgaard (født 1966) er professor i familie- og arveret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Marianne Holdgaard erhvervede ph.d.-graden i 1998 på afhandlingen "Modafhøring af vidner". Marianne Holdgaard har publiceret bøger og artikler inden for menneskeret og familie- og arveret.