Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Mellemslesvigsk er en dansk-sønderjysk dialekt (varietet) i området syd for den dansk-tyske grænse omtrent mellem Flensborg og Nibøl.[1] Historisk omfatter dialekktområdet hele det mellemslesvigske gestområde ned til omtrent Slesvig by, Svavsted og Husum. Dialekktområdet rakte altså længere mod syd end det gør i dag. Mod øst gik det mellemslesvigske over i angeldansk. Mod vest grænsede dialekten til nordfrisisk.

I området tales nu overvejende standardtysk (som hverdagssprog), men også nedertysk og sydslesvigdansk (som regional- og mindretalssprog).

  1. ^ Quist, Pia (2022-10-18). "Hvor mange dialekter er der i Danmark?". Københavns Universitet. Hentet 2023-04-02.