Metafor

figurative udtryk

Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede, hvor et konkret objekt bruges som et billede på et andet, mere abstrakt objekt. Herved bliver det abstrakte objekt lettere at forstå.

Lammet er et af de centrale metaforer i kristendommen.

Et eksempel: Det kan være svært at forestille sig, hvad et abstrakt objekt som ”Gud” er. Men hvis man bruger et konkret objekt som ”far” som billede, bliver det lettere at forestille sig Gud.

Metaforen er en erstatningsfigur. [1] Det abstrakte objekt ”Gud” bliver erstattet af det konkrete objekt ”far”.

Metaforen befinder sig på billedplanet, mens det mere abstrakte objekt befinder sig på realplanet. Også udsagnsord og tillægsord kan være metaforer. Her er en række metaforer med de tilsvarende abstrakte objekter, som de er billede på:


Billedplan        Realplan

far                    Gud                   Eksempel: "Bed til din Far i himlen, og han vil hjælpe dig."

min rose            min elskede      Eksempel: "Du er min rose."

forår                 bedre tider        Eksempel: "Det har været hårde tider, men jeg tror, at der er et forår på vej."

visne                 blive gammel    Eksempel: "Lær mig, o skov, at visne glad."

sort                   ond                    Eksempel: ”Han er det sorteste menneske, jeg kender.”

UnderkategorierRediger

Metaforer kan inddeles i underkategorier (fra den engelske Wikipedia):

  • En udvidet metafor anvender et karakteristikum i det videre billede. Et klassisk graffitieksempel er: "Kvinder/mænd er som toiletter. Enten er de optaget, eller også er de fulde af lort". Her anvendes to kendetegn ved et toilet til at beskrive det modsatte køn.
  • En blandet metafor bruger flere sproglige billeder, der ikke stemmer overens med hinanden i samme sætning. "Politikeren tog tyren ved hornene og spillede over midtbanen". Her bliver ordsprog og boldudtryk brugt om samarbejde mellem højre- og venstrefløj.
  • En aktiv metafor skaber billeddannelse hos modtageren og måske også er overraskende. "Plastik-menneske" kunne være et eksempel.
  • En absolut metafor er kan ikke finde umiddelbar sammenhæng mellem første og andet objekt. "Du er min rose". Sammenhængen mellem rosen og du-personen er ikke umiddelbart gennemskuelig.
  • En kompleks metafor er kendetegnet ved, at den bygger på en anden metafor. "Han kastede lys over sagen" er kendetegnet ved, at lyset i sig selv er en metafor, og at kaste med lys er en videre metafor.
  • En løs metafor har mange karakteristika, der umiddelbart overføres fra det ene objekt til det andet. "Han er en ræv" kan hentyde til hurtighed, til snuhed eller til mangel på moral.
  • En "dvælende" metafor (dormant metaphor) er en metafor, der umiskendeligt kan betegnes som en metafor, men hvor den overraskende effekt er fjernet. "Hundesulten" kan være et eksempel – der er tydeligvis tale om et sprogligt billede, men ingen overraskelse i udtrykket. Nogen vil karakterisere denne metafortype som en af de døde metaforer.
  • En implicit metafor er "Luk låget", der henviser til munden, men det fremgår ikke.
  • En gemt metafor fortæller ikke, hvilket objekt, der præcist hentydes til. "Ytringsfriheden presses til det yderste" kræver, at vi selv forestiller os noget, der lægger pres på noget andet
  • En simpel metafor har kun et sammenholdspunkt mellem det karakteriserede og det karakteriserende. "Køl ned" kan kun henvise til temperaturen ved det karakteriserede.


Der er mange grænsetilfælde, og sondringen mellem forskellige underkategorier afhænger af formålet med opdelingen. Nogle mener ikke, at direkte sammenligninger bør medregnes til metaforer.

ReferencerRediger

Se ogsåRediger