Åbn hovedmenuen

Højreorienteret

(Omdirigeret fra Højrefløj)
Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Højreorienteret eller højrefløjen bruges i politik som en betegnelse for en række partier, synspunkter og personer. Udover højrefløjen findes der også en venstrefløj og en række midterpartier. Højreorienterede går ind for at bevare et socialt hierarki og traditionelle værdier. De højreorienterede mener, at dette hierarki bygger på kompetence, det vil sige jo mere kompetent du er indenfor et givent område, desto højere er du i hierarkiet på det område. De venstreorienterede mener typisk, at dette hierarki bygger på magt og ikke kompentence, hvilket vil gøre det til et patriarkat, som er korrupt, og ikke et hierarki. Det sociale hierarki kan samtidig også iagttages i venstreorienterede samfund, opbygget efter f.eks. kommunistisk og maoistisk model, hvor tilhørsforholdet til det eneste tilladte parti afgør ens indplacering i hierarkiet.

Den første kendte inddeling i en politisk højre- og venstrefløj fandtes i det første franske parlament (efter den franske revolution). Der sad de mest radikale (der fx ville indføre almindelig valgret for mænd) til venstre for talerstolen, mens de mere konservative, (som ønskede at bremse den revolutionære udvikling), sad til højre for talerstolen. I det danske folketing sidder de 4 gamle partier stadig i den samme rækkefølge (konservative, venstrefolk, radikale og socialdemokrater).

Definition af højreorienteretRediger

Med hensyn til fordelingspolitikken forbinder man højrefløjen med dem, der ønsker at begrænse statens indflydelse, prioritere den enkeltes frihed og ansvar, og som ønsker at minimere skatter og afgifter. Med hensyn til værdipolitikken er højrefløjen forbundet med stram indvandrer- og retspolitik, og i nogle lande – især USA og katolske lande – modstand mod abort. Bemærk at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de grupper der omfattes af disse definitioner.

Hvem er højrefløjenRediger

I Norge er Høyre og Fremskrittspartiet de største partier på højrefløjen. I Sverige er det Moderaterne og Kristdemokratarna.

I Folketinget i Danmark betragtes Blå Blok som gruppen af højreorienterede partier:

Flere højreorienterede har gennem historien betegnet sig selv som venstreorienterede. F.eks. hævder den amerikanske historiker Jonah Goldberg, at Mussolini betegnede sig selv som socialist ("Socialisme er i mit blod"), og kun blev placeret på højrefløjen, fordi de italienske kommunister havde brug for at distancere sig fra hans fascistiske styre[1]. Ligeledes er rubriceringen af nazismen som en højreorienteret bevægelse misvisende, idet nazismen kun ønsker at opretholde enkelte udvalgte samfundsværdier, og over en bred kam ønsker helt nye værdier og standarder indført. Flere kommentatorer har derfor betegnet nazismen i 1930' ernes Tyskland som et ungdomsoprør imod bestående værdier (lighed, demokrati, kristendom, individets selvbestemmelse).

Højrefløjen har historisk set i nogle tilfælde været præget af velstående og/eller veletablerede mennesker. På højrefløjen findes der flere retninger: konservatisme, økonomisk liberalisme, osv. I nutiden vedkender de fleste på højrefløjen sig en eller anden form for kapitalisme. Ellers er de højreorienterede partier meget forskellige. Blandt andet er der en tendens til at rubricere både liberale og konservative partier som højreorienterede, trods deres store ideologiske forskelle. Det er derfor vanskeligt at definere højreorienteret entydigt.

ReferencerRediger

  1. ^ I dag er vi alle fascister, Weekendavisen Bøger torsdag d. 7. maj, 2009, http://www.weekendavisen.dk/boeger/original/i-dag-er-vi-alle-fascister

Referencen ovenfor er udløbet.