MiljøBiblioteket

bogserie fra Danmarks Miljøundersøgelser 2003-2010

MiljøBiblioteket var en dansk bogserie udgivet Gads Forlag og Forlaget Hovedland for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) fra 2003 til 2010. Der kom i alt 18 bøger i serien. De er nu tilgængelige i digital form fra en hjemmeside under Aarhus Universitet.[2] Bøgerne beskæftigede sig med natur- og miljøemner såsom økologisk landbrug, stenrev,[3]iltsvind, luftforurening, vandmiljø, pesticider, drivhusgasser og skarven. Hver bog indeholder et stikordsregister og flere udgaver har også en kort ordliste med forklaringer for de vigtigste begreber.

Skarven var emnet for den næstsidste bog i serien.[1]

Formen for bøgerne i serien var let og tilgængelig og blandt andet målrettet gymnasieundervisningen.[4] En anmelder fandt at bogen om iltsvind var "en fin bog at blive klog af".[4]

Et mindre antal af papirudgaverne af bøgerne sælges fra Forlaget Hovedlands hjemmeside.[5]

MiljøBiblioteket må ikke forveksles med bogserien Miljøbiblioteket, der er en række af populærvidenskabelige bøger udgivet i et samarbejde mellem DCE ─ Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag siden 2014.[6]

Bøger i serien redigér

 1. Martin Holmstrup, red. (2003), Økologisk landbrug og naturen, MiljøBiblioteket, Gads Forlag, ISBN 87-12-04018-5Wikidata Q102074482
 2. Karsten Dahl; Steffen Lundsteen; Stig Asger Helmig (2003), Stenrev - havets oaser, MiljøBiblioteket, Gads Forlag, ISBN 87-12-04019-3Wikidata Q102074476
 3. Thomas Bregnballe, red. (2003), Vildtarter og jagttider, MiljøBiblioteket, Gads Forlag, ISBN 87-12-04021-5Wikidata Q102074468
 4. Iltsvind, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2004, ISBN 87-7739-734-7Wikidata Q102074462
 5. Jes Fenger (2004), Luftforureningens historie, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 87-7739-740-1Wikidata Q102074454
 6. Miljøscenarier, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2005, ISBN 87-7739-736-3Wikidata Q102074448
 7. Christian Damgaard; Gösta Kjellsson; Christian Kjær; Beate Strandberg (2005), Genmodificerede planter, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 87-7739-742-8Wikidata Q102074440
 8. Tjærestoffer, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2006, ISBN 978-87-7739-797-4Wikidata Q102074434
 9. Vandmiljøindsatsen, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2005, ISBN 87-7739-795-9Wikidata Q102074426
 10. Martin Søndergaard; Jens Skriver; Peter Henriksen, red. (2006), Vandmiljø - biologisk tilstand, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7739-887-2Wikidata Q102074420
 11. Miljøgifte i Grønland, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2007, ISBN 978-87-7739-885-8Wikidata Q102074414
 12. Luftbåren Kvælstofforurening, MiljøBiblioteket, Hovedland, 2007, ISBN 978-87-7739-793-6Wikidata Q102072683
 13. Hans Meltofte, red. (2008), Klimaændringerne - menneskehedens hidtil største udfordring, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-125-9Wikidata Q102074406
 14. Luftforurening med Partikler - et sundhedsproblem, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-126-6Wikidata Q102074399
 15. Trine Hedemand; Morten Strandberg (2009), Pesticider - påvirkninger i naturen, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-147-1Wikidata Q102074383
 16. Marlene Schmidt Plejdrup, red. (2009), Drivhusgasser, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-149-5Wikidata Q102073732
 17. Thomas Bregnballe (2009), Skarven, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-148-8Wikidata Q102073543
 18. Pia Frederiksen, red. (2010), Miljøet i et geografisk perspektiv, MiljøBiblioteket, Hovedland, ISBN 978-87-7070-127-3Wikidata Q102073103

Henvisninger redigér