Modstandsbevægelse

En modstandsbevægelse er en organisation, som aktivt bekæmper en besættelsesmagt, en lokal regering, der samarbejder med en besættelsesmagt,[1] eller et diktatur[2]. Ordet bruges især om den danske modstandsbevægelse under Besættelsen 1940-1945,[2] og om tilsvarende modstandsbevægelser i andre europæiske lande, der bekæmpede den tyske besættelsesmagt under anden verdenskrig,[1][3] eksempelvis den norske og den franske modstandsbevægelse. Betegnelsen er også blevet brugt om mange organisationer i andre lande, der har gjort væbnet eller ikkevæbnet modstand imod styret i deres land. To sydafrikanske eksempler er såvel African National Congress fra 1912, den ledende modstandsbevægelse imod det tidligere hvide apartheid-styre i Sydafrika,[4] som den sydafrikanske paramilitære Afrikaner Weerstandsbeweging fra 1973, der blev dannet som en modstandsbevægelse blandt afrikaanere imod liberale tendenser blandt hvide sydafrikanere.[5]

Medlemmer af den danske modstandsbevægelse den 5. maj 1945 i ildkamp.

En modstandsbevægelse kan søge at nå sine mål enten ved brug af ikkevoldelige midler (sommetider kaldt civil ulydighed) eller ved brug af væbnet magt.[6]

Oxford English Dictionary har registreret den første brug af ordet resistance (engelsk for "modstand") i betydningen "organiseret modstand imod en invasionsmagt" i 1862.[7]

Overført betydning

redigér

Begrebet "modstandsbevægelse" bruges også i mere overført betydning, for eksempel i begrebet "kulturel modstandsbevægelse" om strømninger, der modarbejder fremherskende kulturelle tendenser.[8] Tæt beslægtet hermed er sprogbrugen underground om alternative kulturstrømninger, som også refererer til arven fra de egentlige modstandsbevægelser, som ofte har opereret "under jorden".[9]

  1. ^ a b Trommer, Aage: artiklen "modstandsbevægelse" i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 16. april 2023.
  2. ^ a b "Modstandsbevægelse" i Den Danske Ordbog, besøgt 16. april 2023.
  3. ^ Hæstrup, Jørgen (1976). Den 4. våbenart - Hovedtræk af de europæiske modstandsbevægelsers historie 1939-45. Odense: Odense Universitetsforlag. ISBN 87-7492-173-8.
  4. ^ Olesen, Jens Weise; Sebro, Henrik; Dahl-Østergård, Tom: ANC i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 16. april 2023.
  5. ^ Dahl-Østergård, Tom: Afrikaner Weerstandsbeweging i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 16. april 2023.
  6. ^ Nonviolent resistance proves potent weapon. The Harvard Gazette 4. februar 2019.
  7. ^ Opslagsordet resistance i Oxford English Dictionary. "W. H. Jervis Hist. France v. §6. 65 Witikind became the hero of the Saxon resistance."
  8. ^ Erik Thygesen: Kulturel modstands-bevægelse. Boganmeldelse på Information.dk 9. december 1998.
  9. ^ Lindner, C. og Hussey, A. (red.). (2013). Paris-Amsterdam Underground: Essays on Cultural Resistance, Subversion, and Diversion. Amsterdam University Press.