DanishView.svg Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

Moms, forkortelse for meromsætningsafgift (i dag anvendes dog betegnelsen merværdiafgift[1]), er en indirekte skat, som beregnes af varens salgspris og opkræves af sælgeren.

Oversigtskort over lande med moms. Lande med blåt opkræver ikke moms.

Sælgeren modregner den moms, som er betalt ved indkøb, når der afregnes med skattevæsenet. Den moms, en forretning eller virksomhed indbetaler, beregnes således ud fra forskellen mellem de samlede indkøbs- og salgspriser (det vil sige merværdien) i virksomheden.

Ofte antages det, at momsen på lang sigt overvæltes på lang sigt i forbrugerpriserne, sådan at det i det lange løb bliver forbrugerne, der reelt betaler momsen ved køb af varer eller tjenesteydelser.[2]

DanmarkRediger

I Danmark indførtes momsen i 1967 til afløsning for omsen, der var en omsætningsafgift, som alene blev opkrævet i engros-ledet. Momsen var oprindelig på 9 %, mens momssatsen i dag er 25 %.

I perioden fra 29. maj 1975 til 1. marts 1976 var momsen nedsat til 9,25 % (den såkaldte mims).

Momsen er fra tid til anden genstand for politisk diskussion som middel til at regulere forbrugernes adfærd, eksempelvis har det været foreslået at nedsætte momsen på sunde fødevarer som grøntsager.

Oms- og momssatser i Danmark
År Sats Oms/moms
1962 9 % oms
1967 10 % moms
1968 12,5 % moms
1970 15 % moms
1977 18 % moms
1978 20,25 % moms
1980 22 % moms
1992 25 % moms

Statens provenu fra moms var i 2010 omkring 170 milliarder kroner og har over en årrække været jævnt stigende. I 2015 var de samlede momsindbetalinger på 186 milliarder kroner svarende til cirka to tredjedele af statens samlede afgiftsprovenu.[3]

Momssatser i EU-landene[4]Rediger

Land Almen
momssats
Reduceret
sats
Stærkt
reduceret
sats
Mellemsats Nulsats
mulig
Forkort
else
Navn
  Belgien 21 % 6 % 12 % ja BTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
  Bulgarien 20 % 9 % ДДС Данък върху добавената стойност
  Cypern 19 % 9 % 5 % ja ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  Danmark 25 % ja moms Meromsætningsafgift
  Estland 20 % 9 % km Käibemaks
  Finland 24 % [5] 14 % 10 % ja alv
moms
Arvonlisävero
mervärdesskatt
  Frankrig 20 % 10 % 2,1 % 5,5 % TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
  Grækenland 24 %
(på øer: 13 %)
13 %
(på øer: 6 %)
6 %
(på øer: 3 %)
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  Irland 23 % 13,5 % 4,8 % 9 % ja VAT
CBL
Value Added Tax (engelsk)
Cáin Bhreisluacha (gaelisk)
  Kroatien 25 % 13 % 5 % PDV Porez na promet
  Italien 22 % 10 % 4 % 5 % ja IVA Imposta sul Valore Aggiunto
  Letland 21 % 12 % [6] ja PVN Pievienotās vērtības nodoklis
  Litauen 21 % 9 % 5 % PVM Pridetines vertes mokestis
  Luxembourg 17 % 8 % 3 % TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
  Malta 18 % 7 % 5 % ja VAT Taxxa tal-Valur Mizjud
  Nederlandene 21 % 6 % BTW Belasting toegevoegde waarde
  Polen[6] 23 % 8 % 5 % ja PTU/VAT Podatek od towarów i uslug
  Portugal 23 %
(på Madeira: 16 %)
13 %[6] 6 % IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
  Rumænien 19 % 9 % 5 % TVA Taxa pe valoarea adaugata
  Slovakiet[6] 20 % 10% DPH Dan z pridanej hodnoty
  Slovenien 22 % 9,5 % DDV Davek na dodano vrednost
  Spanien 21 %
(på Kanarieøerne: 5 %)
10 % 4 % IVA
IGIC
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto General Indirecto Canario
  Sverige 25 % 12 % 6 % ja moms Mervärdesskatt
  Tjekkiet 21 % 15 % 10 % DPH Dan z pridané hodnoty
  Tyskland 19 % 7 % ja MwSt/USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
  Ungarn 27 % 18 % 5 % ÁFA Általános forgalmi adó
  Østrig 20 % 10 % 12 % USt. Umsatzsteuer

Informationerne er fra juni 2018.

Ålands momssatser bestemmes af Finlands riksdag. De har de samme niveauer og tillempninger som det øvrige Finland, selv om der er mulighed for at lave særlige regler for Åland. Da Finland den 1. juli 2010 forhøjede momsen, fulgte Åland med.[7]

UndtagelserRediger

En række ydelser er fritaget for moms, fx:

  • Udstyr til udsendte soldater.
  • Taxakørsel.
  • Porto (frimærker og breve).
  • Salg af varer og ydelser fra virksomheder med løbende omsætning over 12 måneder på højst 50.000 kroner.
  • Renter.

Undtagelserne fremgår af momslovens § 13 samt §§34-36

Muligt misbrugRediger

I 2015 steg SKATs udbetalinger til virksomheder af negativ moms til over 200 milliarder kroner. Rigsrevisionen besluttede på den baggrund i 2016 at iværksætte en gennemgribende granskning af momsudbetalingerne for at sikre, at systemet med udbetaling af negativ moms ikke er udsat for systematisk misbrug. [8]

KilderRediger