Morten de Svanenskiold

dansk jurist, jusitsråd og borgmester

Morten Joachim Ferdinand de Svanenskiold (11. december 1799Svanholm11. marts 1876 i København) var en dansk jurist og borgmester, bror til N.E.E. de Svanenskjold.

Morten de Svanenskiold
Foto: C.C. Hansen

Han var søn af ejer af Svanholm, hofjægermester Peter de Svanenskiold og Regine Dorothea Cathrine Qvistgaard, blev 1816 student fra Frederiksborg Latinskole og 1820 cand.jur. Han blev 1824 kopist i Københavns Politiret samt ved Politiets øvrige forretninger, 1831 fuldmægtig og samme år protokolsekretær i Højesteret, 1836 herredsfoged og skriver i Års og Slet Herreder, Bjørnsholm og Malle Sogne indbefattede, samt birkedommer og skriver i Løgstør Birk, 1843 virkelig kancelliråd, 1850 byfoged og byskriver i Nykøbing Sjælland, birkedommer og skriver i Dragsholm Birk, 1851 justitsråd, 1868 tillige borgmester i Nykøbing Sjælland, fik 1870 afsked og blev 17. august udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Han blev gift 19. september 1836 i Holmens Kirke med Johanne Adelaide Mühlensteth (3. oktober 1813 i København - 30. november i 1893 i Farum), datter af kommandørkaptajn Malthe Christian Mühlensteth og Johanne Martine Nicoline Marie de Svanenskiold.

Han er begravet på Farum Kirkegård.

KilderRediger

  • Danske Jurister 1736-1936.

Eksterne henvisningerRediger