Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Multikulturalisme er – i sin normative politiske betydning[bør uddybes] – en doktrin eller ideologi om, hvordan samfundet bør håndtere kulturel diversitet. Multikulturalismen siger altså ikke noget om hvorvidt eller i hvor høj grad samfundet bør acceptere immigration af mennesker med en anden kultur. Den svarer 'blot' på spørgsmålet "HVIS der i et samfund er kulturel diversitet, hvordan bør samfundet så håndtere den?". I modsætning til pluralisme, som kun fokuserer på individets rettigheder, er multikulturalisme også forbundet med grupperettigheder knyttet til individers kulturelle identitet og tilhørsforhold – eksempelvis retten til egne skoler med egne læseplaner etc. Multikulturalister fører således ikke kun en individuel rettighedspolitik, men derimod også en kollektiv identitetspolitik.

Hus med elementer, der kan spores til forskellige kulturer, herunder russisk og tysk, i Carambeí i det sydlige Brasilien. Byens befolkning stammer i stor udstrækning fra Holland.

Begrebet multikulturalisme bruges ofte i modsætning til forestillinger om kulturelt hegemoni. Disse to begreber forekommer i debatter om integration som en vigtig modpol.[1]

Begrebet har gennem flere årtier været almindeligt i den anglo-amerikanske verden, men har først for alvor vundet indpas i det danske sprog i løbet af 1990’erne.

Eksterne kilder og henvisninger

redigér