N-acetylglukosamin

kemisk forbindelse

N-acetylglukosamin (N-acetyl-D-glukosamin eller 2-Acetamido-2-deoxyglucose ofte forkortet GlcNAc eller NAG, en N-acetylglucosamin) er et monosakkarid afledt af glukose.

N-acetylglukosamins struktur[1]

Biokemi redigér

O-bundet N-acetylglukosamin er en del af kulhydratdelen af mange glycoproteiner indbefattet proteinkinaser, fosfataser, transkriptionsfaktorer, metaboliske enzymer, chaperoner og proteiner i cytoskelettet.[2].

I bakterier indgår stoffet, sammen med N-acetylmuraminsyre og korte peptider, i cellevæggens peptidoglycan.

I insekter og krebsdyr indgår GlcNAc i polymeren kitin, der er den primære komponent i dyrenes exoskelet.

GlcNAc kan også fungere som neurotransmitter.

Lectinet WGA, wheat germ agglutinin binder til N-acetylglukosamin.

Anvendelse redigér

N-acetyl glucosamine indtages ved slidgigt og inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) som Colitis ulcerosa og Crohns sygdom selvom der ikke er tilstrækkelige beviser for gavnlige virkninger.[3]

Eksterne links redigér