For alternative betydninger, se Naturalisation.

En indført eller nyindvandret art er naturaliseret, når den har etableret levedygtige populationer i én eller flere nicher i det nye område. Det springende punkt er ofte, om arten kan danne frugtbart afkom. Hvis det lykkes, er der dannet en pionerpopulation, som en overgang har en meget begrænset variation i genpuljen. På den ene side betyder denne "flaskehals"-periode, at arten er meget sårbar i det nye område, men på den anden side giver det mulighed for, at der kan opstå en ny art inden for ret kort tid.

Fasanen er naturaliseret i den danske natur efter indførelse i 1500-tallet

Naturaliserede arter viser ofte en øget vitalitet, som gør dem konkurrencedygtige, så de kan fortrænge de lokale arter fra deres nicher.

Eksempler på naturaliserede arter:

Se også

redigér