Naturhavn

En naturhavn er et vandområde, der er beskyttet af omkringliggende landskab og har en vanddybde, som er tilstrækkelig for opankring af fartøjer og skibe.

Naturhavn i Nassa skærgård

Flere af verdens største byer er udbygget og placeret ved naturhavne, som kan være beliggende i flodmundinger, fjorde, sunde, bugter, nor etc.

For samfundet har naturhavne altid haft stor strategisk og økonomisk betydning.