Nor

mindre saltvandsområde forbundet med havet via en smal rende

Et nor (af gammeldansk snævert farvand) er et mindre vandområde, som kun er forbundet med havet med en smal rende og en flademæssig udstrækning på højst nogle få kvadratkilometer. Et nor indeholder, hvis det ikke er inddæmmet, saltvand. Eksempler på nor i Danmark er Korsør Nor, Kertinge Nor, Bøjden Nor, Lindelse Nor, Stege Nor og Skælskør Nor. I Sydslesvig findes blandt andet Hedeby Nor og Vindeby Nor. Mange nor indgår i dag i naturbeskyttelsesområder.

Fisker ved Arnæs Nor