Niels Jyde

Niels Jyde (d. 1282) var kansler hos Erik Glipping. Formodentlig fulgte han i denne stilling umiddelbart efter biskop Niels af Viborg ved dennes død 1267, og han blev ligesom sin forgænger en trofast støtte for kongen under den store Strid med ærkebiskop Jacob Erlandsen. Da denne i 1268 atter var draget til Rom for her at føre sin sag, og den for kongen ret gunstig stemte Pave Clemens 4. var død i November s. A., sendte Glipping Niels Jyde til Rom i forening med ærkedegnen i Århus, Peder Aaby; de havde en ubegrænset fuldmagt til at handle på kongens vegne og skulle i et og alt underkaste sagen den tilkommende paves voldgift. Først i 1271 blev pavestolen dog besat ved valget af Gregor 10., og året efter lykkedes det at komme til et forlig med ærkebiskop Jacob Erlandsen, hvorved stridspunkterne henskødes til en voldgift i Danmark, et udslag, hvormed kongen sikkert var vel tilfreds. Niels Jyde nævnes som kansler sidste gang i et kongebrev af juli 1282 og døde inden udgangen af dette år.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, 9. bind, side 1,udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.