Nonan

kemisk forbindelse
Nonan
Nettoformel C9H20
Fysiske egenskaber
Molvægt 128,26 g/mol
Smeltepunkt −54 °C (220 K)
Kogepunkt 125,55 °C (398,7 K)
Damptryk 1,2 kPa (ved 37,7 °C)
Brydningsindeks (nD) 1,405
Identitetsnummer
CAS-nummer 111-84-2

Nonan er et lineært alkan med den kemiske formel CH3(CH2)7CH3

Nonan-molekylet

Nonan har 35 strukturelle isomerer. Tripropylen er en blanding af tre bestemte isomerer af nonan.

ForekomstRediger

Nonan udvindes hovedsagelig af petroleum men forekommer tillige naturligt i små mængder i visse planter, fx i lime og Nepeta racemosa

 Infoboks uden skabelon
Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende.