Nonsens (af engelsk non-sense = "uden mening") er et udtryk, der bruges, når man vil markere, at en ytring er meningsløs. Ordet bruges næsten udelukkende nedsættende, dvs rettet mod en andens tekst eller tale, ofte endda med eftertryk: Nonsens!

Et klassisk eksempel på nonsens er sætningen: "Goddag mand økseskaft". Den giver ikke mening og betragtes dermed som nonsens.


I komikken kan der også gøres brug af nonsens for enten at gøre grin med nogen eller bare for at vise det, efter deres mening, sjove i nonsens. Der gøres typisk brug af nonsens i britisk humor.