Gammeldansk

sprog
Confusion colour.svg Ikke at forveksle med Gammel Dansk.

Gammeldansk eller middeldansk er en betegnelse for den middelalderlige fase af det danske sprog. Normalt sættes perioden til fra cirka år 1100 hvor latinske bogstaver afløser runer til cirka år 1500.[1]

Gammeldansk deles op i en ældre og en yngre del. Skellet sættes gerne ved ca. 1350. Sproget i den foregående periode kaldes olddansk. Perioden efter gammeldansk betegnes ældre nydansk.[2]

Hvor nordboernes sprog i vikingetiden ikke havde de store sproglige forskelle, er det i middelalderen, at dansk for alvor begynder at skille sig ud fra de andre nordiske sprog, og man derfor så småt kan tale om, at det ikke længere blot er en dialekt, men et særskilt sprog. I løbet af det 11.-13. århundrede gennemløber dansk en mere rivende udvikling end på noget andet tidspunkt i sin historie.[kilde mangler]

Det ser man ikke mindst på det lydlige område, hvor klusilsvækkelsen (p, t, k > b, d, g > [w], [ð], [ɣ]) og neutraliseringen af vokalerne i tryksvag stavelse (a, i, u > æ > e) sætter et tydeligt præg på sproget.[kilde mangler]

Morfologien ændrer sig også kraftigt, idet man efterhånden opgiver den gamle bøjning af substantiver og adjektiver i fire kasus og af verberne i person og tal. Det sker tidligst på dansk, men efterhånden følger svensk og norsk efter, og det er i dag kun islandsk, færøsk, nogle norske dialekter og elvdalsk, der har bevaret disse bøjningsformer.[kilde mangler]

Værker på gammeldanskRediger

Der eksisterer få kilder for det danske sprog i periode fra år 1000 til 1250.[2] For ældre gammeldansk findes eksempler på gammeldansk i "lovskrifter, lægebøger, fragmentariske helgenlegender oversat fra latin".[2] For yngre gammeldansk findes "lovskrifter, retsdokumenter, breve, krøniker, opbyggelig litteratur, legendarier, lægebøger" og "romantisk digtning, dyrerim viser".[2]

Eksempler på værker med gammeldansk er Lucidarius og Libellus De Arte Coquinaria.

Siden 1950'erne har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab arbejdet med udarbejdelse af Gammeldansk Ordbog.[3] Arbejdet er per 2020 endnu uafsluttet, men den foreløbige ordbog er tilgængelig online fra https://gammeldanskordbog.dk/.

ReferencerRediger

  1. ^ Bent Jørgensen (2016), "Sproghistoriske perioder", Dansk sproghistorie: Dansk tager form: 79-83Wikidata Q86016383
  2. ^ a b c d Eva Skafte Jensen (10. oktober 2002), "Kasus i gammeldansk", Ny Forskning i Grammatik (9), doi:10.7146/NFG.V10I9.23902Wikidata Q103808612
  3. ^ Merete K. Jørgensen (1. januar 2006), "Gammeldansk Ordbog – fortid og fremtid", LexicoNordica (13)Wikidata Q104403626

Eksterne henvisningerRediger

  • Gammeldansk Ordbog. En videnskabelig ordbog over middelalderens danske sprog. Den dækker perioden fra ca. 1100 til 1515. Bemærk at ordbogen stadig er under udvikling.