Odense Universitetshospital

OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus (OUH) er et af fem danske universitetshospitaler. OUH er det største og mest specialiserede hospital i Region Syddanmark.

Odense Universitetshospital / Svendborg Sygehus
Odense Universitetshospitals patienthotel
Generelle informationer
Region Region Syddanmark
Indviet 1912
Fakta
Ansatte 8.988 (2016)
Senge 1.038 (2016)
Årlige patienter 104.200 indlæggelser årligt
Websted www.ouh.dk
Oversigtskort

OUH er både Odenses og Fyns største enkeltstående arbejdsplads (Odense Kommune beskæftiger væsentligt flere, men de er fordelt på mange adresser). Hospitalet har et driftsbudget på knap 7.9 mia. kr. (2021) og beskæftiger 10.909 medarbejdere. Af disse er 1.800 læger, 3.439 sygeplejersker, 478 øvrige plejepersonale, 1.124 lægesekretærer, 680 bioanalytikere, 260 terapeuter, 1.651 service- og rengøringsassistenter og 461 ansatte i stabs- og serviceafdelinger.

OUH drives af Region Syddanmark. Direktionen består af administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, lægelig direktør Michael Dall, lægelig direktør Bjarne Dahler Eriksen, sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen, direktør Torben Hedegaard Jensen og lægelig direktør Kim Brixen.

OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus fungerer som lokal- og akutsygehus Fyn, men optager patienter fra hele Syddanmark, ligesom det har en lang række regionale og højt specialiserede funktioner fx indenfor nyretransplantation, håndkirurgi, replantationer og specielle neuroradiologiske indgreb.

OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus har igennem de seneste 15 år opbygget en betydelig forskningskapacitet og har i dag mere ende 119 professorer, 78 forskningslektorer, adjunkter og postdocs samt ca. 296 ph.d.-studerende. Forskere ved OUH udgav i 2020 mere end 1.900 fagfællebedømte artikler. Endelig uddannes årligt ca. 2.500 personer som led i enten grund- eller efteruddannelse.

I Odense er OUH's højhus opført i 1960 og tegnet af Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose. Det er 57 meter højt, har 15 etager og er Odenses højeste bygning. De to arkitekter har desuden tegnet en lavere bygning ved området, som der anvendes til behandling.

Sygehusapotek Fyn er beliggende på universitetshospitalet. Fra universitetshospitalets område er der en gangbro til Odense Sygehus Station, der betjenes af Svendborgbanen.

OUH omfatter foruden matriklen i Odense også Svendborg Sygehus, Sygehusenheden Nyborg og Ærø Sygehus, og tidligere også Sygehusenheden Ringe.

Det nye OUH redigér

Region Syddanmark er i gang med at bygge et nyt stort universitetshospital nær Syddansk Universitet i det sydøstlige Odense.[1] Det nye hospital var planlagt til at koste omkring 6,3 mia. kr. at opføre og ventedes oprindeligt at stå færdig i 2022.[2] Ved den seneste udmelding d. 23. februar 2024 blev regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark dog orienteret om, at byggeriet ikke står færdigt før medio 2026.[3]

Projektet blev allerede fra starten ramt af en budgetskandale. I 2014 måtte der skæres kvadratmeter af supersygehuset for 200 millioner kroner, skrev Fyens Stiftstidende. En ny budgetkrise skyldtes stigende kvadrat­meterpriser og en delvis fejlslagen projektstrategi, som blev lagt i kølvandet på den første budgetoverskridelse.[4]

Kun to måneder efter at første spadestik til Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense blev taget, ramte en ny budgetskandale byggeriet. Budgettet kunne ikke holde og forventedes overskredet med over 1 milliard. Budgetskreddet kom bag på regionens projekt­organisation for det nye OUH, som det kommende sygehus bliver kaldt. Alligevel fritager organisationen sig selv for ansvar. "Vi har ikke ansvar for det anlægsbudget, som totalrådgiveren kommer med", erklærede vicedirektør Torsten Lundgreen.[4] Det stod hurtigt klart, at totalråd­giveren Medic OUH allerede i en tidlig fase præsterede udsigt til en budgetoverskridelse på 1,3 milliarder kroner. "Jeg tror ikke, at det er realistisk at finde dem alle sammen, men vi skal finde så mange som overhovedet muligt, så der kan blive så meget hospital som overhovedet muligt. Det er det, det handler om for os nu", udtalte bestyrelsesformand for Medic OUH Jørgen Nielsen i et interview med Fyens Stifts­tidende.[5]

I december 2022 fik byggeriets italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera endnu et år at bygge i, og aftalen blev, at byggeriet skulle afleveres i november 2024. Totalentreprenøren har siden midten af december betalt dagbøder på 960.000 kroner, fordi nogle aftalte frister i byggeprocessen ikke blev overholdt.[3]

I 2023 blev byggeriet ramt af skimmelsvamp.[6]

Et solcelleanlæg på 2,4 hektar blev indviet i 2020, og forsyner 4,5 MWh/år, omtrent 20% af sygehusets årsforbrug af el.[7]

Historie redigér

Sygehusets historie går helt tilbage til etableringen af Gråbrødre Hospital i 1539. I juli 1912[8] åbnede Odense Amts og Bys Sygehus[9] på adressen Sdr. Boulevard 29, Odense 5000 C. Flere af bygningerne fra dengang, tegnet af Gunnar Laage, indgår stadig i hospitalet. Siden 1966 har sygehuset varetaget den kliniske undervisning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Navnet blev i 1970 ændret til Odense Sygehus.[10] I 1994 ændredes navnet igen til OUH.[10]

Referencer redigér

  1. ^ https://ouh.dk/til-samarbejdspartnere/det-nye-ouh
  2. ^ nytouh.dk
  3. ^ a b "Endnu en forsinkelse til nyt supersygehus i Odense (DR Nyheder, 23. februar 2024)
  4. ^ a b "Professor: Budgetkoks på supersygehus er uden sidestykke" (Jyllandsposten, 30.06.2016)
  5. ^ "Budgetkoks kan forringe supersygehus i Odense yderligere" (Jyllandsposten, 5.07.2016)
  6. ^ Adolfsen, Lars Dalsgaard (16. februar 2023). "Italiensk totalentreprenør hænger på skimmelregning på supersygehus". Building Supply DK.
  7. ^ Jørgensen, Sune (7. september 2020). "Kæmpe solcellepark indviet ved Nyt OUH". TV2 Fyn.
  8. ^ https://fyens.dk/artikel/ouh-er-vokset-i-hundrede-%C3%A5r-med-nyt-ouh-g%C3%A5r-udviklingen-i-en-ny-retning
  9. ^ https://arkiv.dk/soeg?searchstring=odense%20amts%20og%20bys%20sygehus%20(oabs)&page=1
  10. ^ a b https://denstoredanske.lex.dk/Odense_Universitetshospital

Ekstern henvisning redigér